Koszty "Odlesienia"

Czyli o tym ile kosztuje wyłączenie działki z produkcji leśnej.


W dzisiejszym poście zmierzymy się z leśną matematyką, a dokładniej mówiąc oszacujemy ile kosztować będzie nas wyłączenie z produkcji leśnej naszej nieruchomości. Przed kupnem działki leśnej, warto bowiem przekalkulować sobie koszty jakie wiążą się z "odlesieniem" jej fragmentu (zwykle wyłączyć z produkcji leśnej będziemy mogli jedynie część działki, nie zaś jej całość - polecam przeczytać wcześniejszy post, jeśli szukasz więcej informacji na ten temat).

Na początek "dobre" informacje, pod budowę domu jednorodzinnego możemy bez opłat wyłączyć z produkcji leśnej 500 m² naszej działki (w przypadku budynku wielorodzinnego darmowe jest wyłączenie 200 m² na każdy lokal mieszkalny w budynku). Niestety wszystkie ingerencje w działkę, czyli zarówno wybudowany dom, droga dojazdowa, ogrodzenie, doprowadzenia mediów, a nawet ogródek muszą znaleźć się w obrębie wspomnianych 500 m². Pozostała część działki dalej traktowana jest jako las w którym obowiązują wszystkie ograniczenia z tego wynikające jak i wymogi uproszczonego planu urządzenia lasu. Jak łatwo zauważyć 500 m² to dość skromna przestrzeń, zwłaszcza jeśli powierzchnię naszej leśnej działki można liczyć w hektarach. Tutaj właśnie dochodzimy do tych "złych" wiadomości. Jeśli chcemy wyłączyć z produkcji więcej niż wspomniane 500 m², będziemy musieli zapłacić i to często niemało. Wyłączając spod produkcji 501 m², musimy ponieść opłaty za całą tą powierzchnie, nie jest więc tak, że od planowanej przestrzeni wyłączenia możemy sobie odjąć te darmowe 500 m². Tak więc zamiast przykładowo płacić za 1500 m² z wyłączanych 2000 m² musimy zapłacić za całą wyłączaną powierzchnię.

Opłata za wyłączenie z pod produkcji leśnej, składa się z trzech składowych:
 • Należności
 • Opłaty rocznej
 • Jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu.

Należność

Jest to najwyższa opłata jaką musimy ponieść za wyłączenie z pod produkcji leśnej przyświeca nam tutaj jednak promień nadziei. Otóż należność tą możemy pomniejszyć o wartość wyłączanego spod produkcji leśnej gruntu według stawek obrotu gruntem w danej miejscowości (wartość tą musi nam wyliczyć rzeczoznawca). Przejdźmy do obliczeń, należność liczymy według wzoru:

SW * XTSL * CGUS = Należność
gdzie:
 • SW - to powierzchnia wyłączenia z produkcji leśnej w hektarach (ha)
 • XTSL - to współczynnik zależny od "typu siedliskowego lasu", wynosi on:
  • 2000 m³/ha - Lasy: świeży, wilgotny, łęgowy i górski oraz ols jesionowy i ols górski
  • 1500 m³/ha - Lasy mieszane: świeży, wilgotny i bagienny, wyżynny, górski i ols
  • 1150 m³/ha - Bory mieszane: świeży, wilgotny, bagienny, wyżynny i górski
  • 600 m³/ha - Bory: świeży, wilgotny, górski
  • 250 m³/ha - Bory: suchy i bagienny
 • CGUS - to średnia cena sprzedaży 1 m³ drewna podana przez GUS na dany rok
O ile powierzchnia wyłączenia nie powinna być dla nas żadnym zaskoczeniem, o tyle współczynnik zależny od typu siedliskowego lasu już tak. Aby ustalić jaki typ siedliskowy posiada las na naszej działce najlepiej skontaktować się z lokalnym Nadleśnictwem. Mając już tą informację i powyższe zestawienie łatwo odnajdziemy i przypiszemy odpowiednią wartość. Średnią cenę sprzedaży 1 m³ drewna znajdziemy na stronie GUS - za rok 2018 cena ta wynosi dokładnie 191,98 zł/m³ (cena na rok 2019 nie została jeszcze podana w momencie powstawania artykułu). Jeśli działka znajduje się na terenie objętym ochroną wysokość należności trzeba powiększyć o dodatkowe 50%.

Przykładowo więc, jeśli chcemy wyłączyć z produkcji leśnej 2000 m² działki leśnej nie będącej pod ochroną, której typ siedliskowy to "BMśw" - czyli "bór mieszany świeży" w 2018 roku. Obliczenia wyglądać będą w następujący sposób:

0,2 ha * 1150 m³/ha = 230 m³
230 m³ * 191,98 zł/m³ = 44 155,4 zł

Należność wynosiłaby więc trochę ponad 44 tysiące złotych. Tak jak pisałem na początku od kwoty tej jednak możemy odjąć wartość wyłączanego spod produkcji leśnej gruntu. W tym konkretnym przypadku jeśli rzeczoznawca określi cenę wyłączanego gruntu na więcej niż 22,1 zł za 1 m² należność nam się wyzeruję (2000 m² * 22,1 zł/m² = 44 200 zł > 44 155,4 zł) i nie będziemy musieli jej zapłacić. Oczywiście w przypadku jeśli mowa o lasach ochronnych, należność wynosiłaby ponad 66 tysięcy, a aby ją wyzerować rzeczoznawca musiałby określić wartość naszej działki powyżej 33,1 zł za m².

Opłata roczna

Jest to kwota, którą będziemy musieli płacić przez 10 lat od faktycznego wyłączenia z produkcji leśnej. Stanowi ona 10% m³ jakie wyliczyliśmy w należności, pomnożone przez aktualną średnią cenę sprzedaży 1 m³ drewna podaną przez GUS na dany rok. Opierając się na naszym wcześniejszym przykładzie, liczymy w następujący sposób:

0,2 ha * 1150 m³/ha = 230 m³
230 m³ * 0,1 = 23 m³
23 m³ * 191,98 zł/m³ = 4 415,54 zł

Tak więc w roku 2018 opłata roczna wynosiłaby niecałe 4,5 tysiąca, jednak przez kolejne lata będzie ulegać ona zmianie. Stała zostanie wyliczona liczba m³ (w przykładzie to 23 m³) zmieniać zaś co roku będzie się średnia cena sprzedaży 1 m³ drewna podana przez GUS.

Przygotowałem dla Was wykres jak zmieniały się ceny sprzedaży 1 m³ drewna przez ostatnie 10 lat. Jak widzicie, należałoby przyjąć, że ostatnia rata opłaty rocznej (czyli ta płacona 10 lat po faktycznym wyłączeniu) może być około 25% wyższa niż pierwsza rata. W naszym teoretycznym przypadku ostatnią ratę oszacować możemy na około 5,5 tysiąca, co jak łatwo zauważyć jest o ponad tysiąc złoty więcej od pierwszej opłaty rocznej. Jeśli do tego weźmiemy pod uwagę inflację i spadek realnej wartości pieniądza okazać się może, że de facto ostatnia rata naszej opłaty rocznej jest o ponad 50% wyższa niż pierwsza rata.

średnia cena sprzedaży 1 m³ drewna (na podstawie danych GUS)

Jednorazowe odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzewostanu.

Tutaj nazwa mówi już wszystko, poza należnością i opłatami rocznymi musimy jeszcze zapłacić za przedwczesny wyrąb drzew na działce. Niestety tutaj może być dość trudno dokładnie określić koszty - wszystko zależy od tego jaki jest dominujący gatunek i wiek drzew na wyłączanym z produkcji leśnej fragmencie działki. Mniej więcej możemy przyjąć około 500-1000 zł za każde odlesiane 1000 m².

Mając oszacowane wszystkie trzy składowe opłaty za wyłączenie z produkcji leśnej, oraz znając mniej więcej średnią cenę za m² jaką uzyskują grunty w okolicy interesującej nas działki, możemy podjąć świadomą decyzję czy koszt działki jest dla nas odpowiedni. W naszym przypadku postanowiliśmy ponownie negocjować z właścicielem działki, a ponieważ nie zdawał on sobie sprawy z tego jak wysokie będą koszty wyłączenia z produkcji leśnej, mieliśmy solidne podstawy do tego by ponownie negocjować ustaloną już wcześniej cenę. Ostatecznie udało nam się obniżyć cenę o około 25% co stanowiło mniej więcej połowę kosztów wyłączenia z produkcji leśnej. Zarówno sprzedający jak i my uznaliśmy takie postawienie spraw za uczciwe i ostatecznie właśnie za tą ponownie wynegocjowaną cenę zakupiliśmy działkę... Zanim jednak do tego doszło złożyliśmy najpierw wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do uzyskania od Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych decyzji o wyłączeniu części działki z produkcji leśnej. O tym jednak w kolejnym poście!

Komentarze

 1. Dzień dobry, mam takie pytanie, ponieważ nie wszystko jest dla mnie zrozumiałe😉 jestem o krok od kupienia działki 3tys metrów, jest zalesiona, chce na niej zbudować dom, czy muszę ją całą odlesić czy tylko ten fragment na dom ? Rozumiem, że do 500metrow ? Trochę mnie przerazily te koszty w tym temacie. Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam. "Odlesienie" do 500 m² jest darmowe, natomiast jeśli chcemy "odlesić" więcej, musimy już za to zapłacić i to, jak dobrze Pan zauważył niekiedy całkiem sporo. Problem z wyłączeniem z produkcji leśnej 500 m² z działki o powierzchni 3000 m² jest taki, że pozostałe 2500 m² będzie musiało pozostać lasem, czyli nie będzie Pan mógł tam powycinać drzew i zrobić sobie trawnik, czy też ogródek warzywny. Dodatkowo w owych 500 m² będą musiały się zawrzeć wszystkie dodatkowe instalacje jak i dojazdy, dojścia i infrastruktura, a nie sam obrys budynku. Jeśli brał Pan pod uwagę zrobienie przydomowej oczyszczalni ścieków, czy też odwiertów do pompy ciepła - wszystkie te elementy muszą się znaleźć wewnątrz tego obrysu. Dojazd do domu również będzie musiał się zmieścić w tym "odlesionym" fragmencie. Niech Pan sobie policzy ile mniej więcej by Pana kosztowało wyłączenie z produkcji leśnej (mogę pomóc jeśli podeśle Pan niezbędne informacje) na przykład połowy działki. Wtedy miałby Pan 1500 m² na dom, dojazd, trawnik ogródek itp. i 1500 m² prywatnego lasu. Pozdrawiam.

   Usuń
  2. Dzien dobry chciałabym się doradzić w kwestii kupna dzialki lasy i zadrzewienia. Czy mogłabym prosić Pana o radę? Mogę wysłać dokumenty na e-mail?

   Usuń
 2. Dzień dobry, zastanawiam się nad kupnem działki leśnej o powierzchni 1 200 metrów, na tej działce praktycznie nie ma żadnych drzew, same krzewy i mech, mogłyby mi Pan pomóc określić ile wyjdzie mniej więcej całkowity koszt odlesienia?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Szacunkowo można policzyć, że koszt "odlesienia" działki o powierzchni 1200 m2 wyniesie około 27 tysięcy tak zwanej "Należności" oraz (nieco upraszczając) 10% tej sumy płatne co roku przez 10 lat (czyli kolejne 27 tysięcy rozłożone na 10 corocznych płatności). To początkowe 27 tysięcy można pomniejszyć o wartość gruntu wyliczoną przez rzeczoznawcę. W Pana przypadku jeśli rzeczoznawca oszacuje cenę 1m2 Pana działki na kwotę większą niż 22,5zł (1200m2 * 22,5zł = 27 000 zł) to "Należność" się Panu wyzeruje i pozostanie tylko opłacenie przez 10 lat 2,7 tysiąca opłaty rocznej. Dodatkowo będzie Pan musiał zapłacić odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzewostanu, ale są to już niższe kwoty i płatne jednorazowo (można założyć w Pana przypadku około 500zł).

   Mógłbym Panu jeszcze zasugerować jedno rozwiązanie. Jeśli działka faktycznie nie jest zalesiona i nie posiada Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu (proszę podpytać o to w odpowiednim Nadleśnictwie) to mógłby Pan złożyć wniosek o zmianę faktycznego stanu w ewidencji gruntów. Argumentując, że teren ten nie jest lasem, ani nie planuje się na nim zalesienia, a faktycznie jest on gruntem rolnym mógłby Pan wnioskować o zmianę z jego klasyfikacji w ewidencji. Następnie działkę rolną musiałby Pan odrolnić, jest to jednak proces tańszy (czasem odrolnienie jest możliwe bez kosztowo) od "odlesienia". Mam nadzieję, że to Panu pomoże. Proszę dać znać czy zdecydował się Pan na zakup! Pozdrawiam!

   Usuń
  2. Witam,
   Proszę Pana czy mógłby Pan dopisać coś więcej ? Do kogo trzeba pisać takie pismo / podanie o zmianę faktycznego stanu w ewidencji gruntów ?
   Może priv albo zna Pan kogoś kto zrobił by to dla mnie odpłatnie ?
   Jestem w posiadaniu takiej właśnie działki.
   Działka o długości 82 metry, pierwsze 32 metry są już zabudowane.
   Druga część działki po 32m jest oznaczona na mapie jako LS ale tam lasu ani jednego drzewa nie ma już dawno.
   W latach 80 tych była decyzja / pozwolenie o wycince całej parceli, potem następny właściciel podzielił na mniejsze działki i uzyskał na każda WZ.
   Do teraz cały ten obszar został zabudowany, poza tym gdzie na działkach jest oznaczona linia lasu na mapie.
   Pozwolenie na dom miałem na WZ (obszar wiejski), tylko teraz mam problem z przepisami żeby co kolwiek wybudować za domem - ogranicza mnie bardzo strefa 12m od tej stefy lasu gdzie faktczynie jest piach i trawa co jest paranoją.
   Jeżeli można proszę o odpowiedź.

   Łukasz S.

   Usuń
  3. Panie Łukaszu, czy moze Pan podac mail do siebie (komentarz z Pana mailem zostanie usuniety jak tylko spisze e-mail), łatwiej bedzie chyba sie juz prywatnie zgadac. Pozdrawiam!

   Usuń
  4. Witam, dziękuje Panu bardzo za stworzenie takiego bloga, dowiedziałem się mnóstwa przydatnych informacji.
   Chciałbym się podpiąć do pytania mojego poprzednika. Jestem o krok od kupna działki. Ok 1/3 od strony drogi jest działką rolną/pastwiskiem z MPZP na zabudowę jednorodzinną, pozostałe 2/3 w ewidencji gruntów jest lasem bez MPZP bez warunków zabudowy i nie posiada Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu, faktycznie na całej działce nie ma ani jednego drzewa, dodatkowo zostało nawiezione 1,5m ziemi i wyrównane. Czy w takim wypadku istnieje szansa na zmianę faktycznego stanu w ewidencji gruntów? Czy konieczne jest posiadanie decyzji o warunkach zabudowy na teren który chce się wyłączyć z produkcji leśnej? Z góry dziękuję za odpowiedź.

   Usuń
  5. Jeśli woli Pan odpowiedzieć prywatnie mój mail to: lukasz050@gmail.com
   Pozdrawiam Łukasz J.

   Usuń
  6. Panie Łukaszu. Pisałem mailowo Pana imiennikowi z komentarza wyżej. Najlepiej byłoby mieć jakiś "papier" na podstawie, którego las został wycięty, wtedy może to być podstawa do wnioskowania o zmianę stanu faktycznego w ewidencji gruntów.

   Proszę skontaktować się z jakimś geodetą z okolicy i opisać swoją sytuację. Myślę, że geodeci z Pana okolic mogą być lepiej zorientowani jak najlepiej taką kwestię zmiany stanu faktycznego w ewidencji załatwić w lokalnym urzędzie.

   Usuń
  7. Witam

   Jeśli to nie kłopot również proszę o kontakt mailowy na cecylia.allegro at gmail dot com.

   Temat rozbiega się o to, że planuje wybudować budynki letniskowe na działce leśnej (plan zagospodarowania przewiduje zabudowę letniskową jednak działkę trzeba "odlesić")

   Według UPUL na działce jest BMśw Halizna (do odnowienia)
   Ze wstępnych wyliczeń powierzchnia do wyłączenia to 275 m2 (całość 1080 m2).

   Czy zanim rozpocznę batalie (najpierw z RDLP, później ze Starostwem odnośnie budowy domku na zgłoszenie, który ma spełniać warunki z Prawa Budowlanego odnośnie NRO) czy jest Pan w stanie określić orientacyjny koszt takiego wyłączenia?

   Porozmawiam również z jakimś rzeczoznawcą odnośnie opinii dot. wartości takiego gruntu.

   Bardzo proszę o kontakt mailowy

   Usuń
 3. Witam chciałabym kupić działkę Leśno- rolną, ma 935 m , nie jest zalesiona , jednak w dokumentach widnieje że jest na niej 657m lasu , na ten obszar nie jest przewidziany miejscowy plan zagospodarowania , dzialka została wydzielona z wiekszego obszaru, na podstawie decyzji o warunkach zabudowy z 2009 roku , w których nie wzięto pod uwagę lasu, jakie kroki mogę podjąć, aby zbudować tam dom , czy to jest w ogóle możliwe, jeśli na ten obszar nie jest przewidziany MPZT ? Z jakimi wiąże się to kosztami ? Na przeciw tej działki są już postawione domy .

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak jak pisałem w odpowiedzi na post Adamos121 (14 listopada 2019 23:12) jeśli działka nie jest zalesiona i nie posiada uproszczonego planu urządzenia lasu może Pani złożyć wniosek o zmianę faktycznego stanu w ewidencji gruntów. Odnośnie możliwości budowy domu to w przypadku gdy dany obszar nie posiada MPZP podstawą do określenia czy jest to możliwe jest wspomniana przez Panią decyzja o warunkach zabudowy. Jeśli posiada Pani decyzję o warunkach zabudowy to proszę ją odszukać i to tam powinna Pani znaleźć odpowiedzi na swoje pytania. Jeśli decyzja została wydana po 11-tym lipca 2003 r. to nie posiada ona "terminu ważności" więc dalej obowiązuje (choć Ministerstwo Infrastruktury planowało zmienić tą zasadę tak by warunki zabudowy traciły swą ważność po trzech latach, więc w przyszłości może się to zmienić).

   Usuń
 4. Witam,

  kupuję dwie działki przylegające do siebie (częściowo MN, częściowo R, częściowo ZL). ZL stanowi 1000mkw łącznie - po 500mkw na każdej z działek. Czy skoro to są dwie osobne działki (w MPZP) to zostanie to potraktowane jako 2x500mkw i nie poniosę za to opłat czy jako 1000mkw i bede musiała za to zapłacić?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli są to dwie oddzielne działki to nie poniesie Pan opłaty. Proszę złożyć dwa oddzielne wnioski o wyłączenie z produkcji rolnej dla dwóch oddzielnych działek, to że jest Pan właścicielem obu z nich nie ma żadnego znaczenia.

   Usuń
  2. Dziekuje! A czy ma to znaczenie czy na zakup tych dwóch działek podpisze jeden akt czy dwa osobne?

   Usuń
  3. Nie ma to znaczenia. Ewentualnie będzie Pan potrzebował dwóch oddzielnych odpisów aktu aby dołączyć je do dwóch oddzielnych wniosków o wyłączenie z produkcji leśnej.

   Usuń
  4. to może większe działki warto podzielic na mniejsze i wtedy bezpłatnie te 500 m kw odlesić?tylko jak podzielić?jest procedura?

   Usuń
 5. Witam, ja w sprawie tej działki 1200 m. Po nowym roku zapadnie decyzja ze starostwa czy zmienia w ewidencji gruntów na działkę rolną. Powiedzieli ze są duże szanse, gleba jest tam 5 klasy. Koszta trochę duże jak na odlesienie całości. Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Trzymam zatem kciuki aby decyzja starostwa była po Pana myśli! Tak jak wspominałem wcześniej wyłączenie z produkcji rolnej jest dużo tańszym "rozwiązaniem" niż wyłączenie z produkcji leśnej, więc zaoszczędzi Pan co nieco :)

   Usuń
 6. Witam, czy jeśli działka zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (uchwałą Rady Miasta) jest przeznaczona pod tereny leśne, to również możliwe jest jej odlesienie wg tej samej procedury? Jest to skrawek lasu ok. 1,5ha otoczony działkami budowlanymi. Czy po odlesieniu można wystąpić o wydanie warunków zabudowy, czy MPZP blokuje możliwość budowy?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli działka w MPZP jest przeznaczona pod tereny leśne, to nie ma możliwości jej wyłączenia z produkcji leśnej. Można się starać o zmianę w MPZP, ale jest to trudne i może zająć bardzo dużo czasu (nie określone są żadne terminy rozpatrzenia wniosku o zmianę w MPZP, nie można też odwołać się od ewentualnej odmowy, więc to czy wniosek zostanie rozpatrzony czy nie zależy tylko i wyłącznie od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.) Warunki zabudowy wydawane są jedynie dla terenów, które nie posiadają miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, więc w przypadku, który został tutaj opisany to zapisy MPZP są wiążące.

   Usuń
  2. Tak się właśnie obawiałem, że to nie takie proste, inaczej działka nie kosztowałaby 200k, tylko 700k :) Dziękuję za odpowiedź.

   Usuń
 7. Mam pytanie dotyczące tej działki 1200 metrów, gdybym odlesil tylko te 500 metrów, to na tych pozostałych 700 musi się znajdować las ( w przypadku gdy na działce lasu nie ma)? Chodzi mi na przyszłość czy to porostu będzie pusty teren czy będę zmuszony jednak coś tam zasadzic? Może ktoś mnie zmusić by coś tam posadzić? , czy na jakiej zasadzie to działa, bo nie mam zielonego pojęcia jak to wyglądać będzie. Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To jakie są "zalecenia pielęgnacyjne" dla tego obszaru zależy od Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu, pisałem o tym w kolejnym poście:

   http://www.niebowlesie.pl/2019/03/dziaka-lesna-co-mozna.html

   W dużym skrócie, jeśli dla Pana działki wykonany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu to będzie Pan tam miał napisane co trzeba na tym terenie zrobić. Mogą to być zadania pielęgnacyjne, przygotowanie gruntu, nasadzenia, cięcia pielęgnacyjne itp. Fakt, że teraz teren jest niezalesiony nic nie znaczy - może on być przeznaczony do zalesienia i wtedy ma Pan obowiązek takiego zalesienia dokonać... Jak to wygląda w praktyce? To już zależy od Nadleśnictwa... Tak jak pisałem wcześniej jeśli działka nie posiada UPUL i faktycznie jest niezalesiona to trzeba złożyć wniosek o zmianę faktycznego stanu w ewidencji gruntów.

   Usuń
 8. Dzień dobry , my z mężem jesteśmy nowi na blogu . Znależliśmy go dosłownie na dniach .Od kilku lat mieszkamy na działce , którą kupiliśmy od gminy. W piątek 20 grudnia spadła na nas załamująca wiadomość od starostwa ( decyzja o zlikwidowaniu halizny na swojej działce- termin do 2028r. ). Owszem kupowaliśmy działkę i widzieliśmy , ze jej koncówka to grunty leśne. Nie bylismy świadomi , że każdy grunt leśny ... mimo , że jest niezalesiony , po wielu latach należy zalesić. :( Nasz błąd . Za niewiedzę się płaci :(Załamani z mężem, myślimy i szukamy rozwiązań co możemy zrobić by nie pochłonęło to naszych portweli lub nie zmusiło do wzięcia kredytu, bo i tak już posiadamy kredyt na dom na 25 lat. Posiadamy dwie działki , które graniczą z lasem . Osobne działki. Jedna ma metraż 0,0164ha a druga 0,0074ha. LS VI. ( typ siedliskowy lasu BMŚW, typ drzewostanu BK i So)Proszę o poradę czy jest jakieś wyjście z sytuacji:( czy my też możemy odlesić ? czy za darmo ? i jak za darmo to wtedy te 10 lat opłat też nas dotyczy? Już nam się śnią po nocach te 20metrowe sosny na podwórku, które i tak mamy za granicmi działek i z którymi i tak same kłopoty , bo wiecznie spadają gałęzie . Jeśli nas nie będzie stać to już godzimy się z faktem , że w najbliższym czasie musimy sadzić las :( Proszę o pomoc i radę czy są jakieś rozwiązania dla naszej sytuacji.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Oczywiście metraż, który podałam wyżej dotyczy gruntu leśnego a nie działek . Obie działki mają po około 9arów.

   Usuń
  2. Witam na blogu, mam nadzieję, że znajdą Państwo wiele interesujących informacji i zostaną na dłużej ;)

   Przechodząc do meritum... Aby jakikolwiek grunt "odlesić" musimy mieć ku temu jakieś podstawy. Na przykład w miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego zalesiony teren jest oznaczony jako teren pod zabudowę. Jeśli w MPZP działka jest oznaczona jako teren leśny, to "odlesić" nie możemy. Możemy wnioskować o zmianę przeznaczenia działki w MPZP, ale jest to proces, który może zająć wiele lat i nie mamy pewności, iż zakończy się po naszej myśli...

   Jeśli chodzi o same wyliczenia, to właśnie przygotowuje kalkulator kosztów "odlesienia" - proszę sprawdzić następny wpis (dostępny będzie przed końcem roku), gdzie dokładnie opiszę wyliczenia i udostępnię plik Excel do wykonania obliczeń. Odnosząc się do Pani przypadku, 0,0164 ha to 164 m², wyłączyć z produkcji leśnej za darmo można obszar o wielkości do 500 m² wtedy nie ponosimy kosztów, dotyczy to również płatności rozłożonych na okres 10 lat.

   Podsumowując wszystko zależy od MPZP, który ewentualnie pozwoli na "odlesienie" bądź nie.

   Usuń
  3. Dziękuję za odpowiedź. Właśnie czytam i czytam i i im więcej czytam to zauważam , że nasz przypadek jest o tyle skomplikowany , że my mieszkamy na swojej działce na gruncie nieleśnym. Chęć wyłączenia z produkcji leśnej czy też "odlesienia" części naszej działki ( leżącej na gruncie leśnym) wynika po prostu z naszego widzi mi się , że nie chcemy mieć lasu na własnej działce i bawić się w uprawianie lasu ( Jesteśmy z wykształcenia zupełnie kim innym i wręcz nie mamy czasu, chęci i nie czujemy się na siłach prowadzić las. ;/ )Na mapkach mamy Ls, więc domyslam się , że w MPZP niestety to jest las ;( Pojdziemy też do burmistrza sprawdzić to , ale to jest tak jakby pewne... stąd przecież decyzja starostwa o konieczności zalesienia obecnej halizny:( Im dłużej zgłębiamy temat tym chyba przestajemy wierzyć, że możemy zrobić cokolwiek innego niż posadzenie drzew:( Czy widzą Panstwo może jakieś inne rozwiązanie na taką sytuację , której efektem będzie brak konieczności uprawiania lasu na własnej działce :( mam jeszcze 4 dni na odwołanie się od decyzji starostwa i szczerze ... nie wiem co tam umieścić a odwołać się chcemy. ( Swoją drogą bardzo przydatny ten blog . Wielki szacunek za jego prowadzenie. Dzięki niemu tak naprawdę wiemy o co w tym wszystkim chodzi, a i policzyliśmy sobie ewentualne koszty , ze wzorów jakie są na blogu ....ale tak jak wspomnieliście ....nic to , jeśli przez MPZP nawet nie będzie takiej możliwości ;/

   Usuń
 9. Witam a jak odlesienie ma się do granicy lasu ?
  Przyjmuję działka 1000 m2 =
  500 m2 las - mpzp
  500 m2 dzialka budowlana może
  Dzialka leży między działkami rolnymi i budowlanymi .
  Czy to znaczy że te 500 m2 zostanie odlesione tak ze lasu teoretycznie nie będzie. Zostanie te 500 m2 lasu potraktowane jako pełnoprawne budowlane.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie jestem pewien czy wszystko dobrze rozumiem. Teren wyłączony z pod produkcji leśnej - odlesiony, nie jest już lasem, więc odległość od granicy lasu będzie liczona od miejsca w którym działka jest nieodlesiona. Teoretycznie działka stanie się działką "budowlaną" w momencie w którym powstanie na niej budynek, to jaki status będzie miała przedtem zależy od lokalnych władz, ogólnie może ona zostać dalej oznaczona jako Las z adnotacją, że fragment został wyłączony z produkcji leśnej. W momencie w którym stara się Pani / Pan o pozwolenie na budowę przedkłada się dokumenty związane z wyłączenie z produkcji leśnej na podstawie, których dopuszcza się budowę na działce. W momencie kiedy działka zostaje zabudowana, zmienia się w ewidencji gruntó jej status (a co za tym idzie wysokość podatków jakie za nią płacimy).

   Usuń
  2. witam dziękuję za odp chociaż poproszę o doprecyzowanie.
   proszę sobie wyobrazić 100 ha pola w mpzp działki rolne a w środku tych działek rolnych moja działka 10 a = 5 bud ( mpzp) i 5 las ( mpzp )
   działa 30x35 czyli 30mx 17,5m bud i 30mx17,5m .
   GRANICA OD LASU TO 12m DLA ŚCIANY BUDYNKU .
   więc jeżeli będę składał o pozwolenie na budowę to muszę mieć budynek usytuowany na działce przy 17,5 nie ma takiej możliwości bo 3 m od granicy i 12m od lasu = 15m zostaje 2,5 m na szerokość ( trochę mało jak dla normalnego domu .
   czyli na takiej działce nie ma możliwości budowy domu 8mx8m ? ??

   Usuń
  3. Jeśli to 500m2 jest w MPZP oznaczone jako Las to Pana obliczenia są poprawne i na działce budowlanej nie będzie się dało wybudować domu. Musi Pan wnioskować o zmianę w MPZP przeznaczenia tego Lasu i dopiero gdy zostanie to zmienione w MPZP będzie Pan mógł wnioskować o wyłączenie z produkcji leśnej.

   Usuń
 10. Witam właśnie nie rozumiemy z mężem do końca co jest rozumiane przez pojęcie wyłączenia lasu z produkcji leśnej (obojętnie całkowite czy nie całkowite) ponieważ chcemy z mężem postawić dom na swojej działce gdzie są wydane warunkach zabudowy i określone jest (i nie tylko tam) że ściana domu przy warunkach zabudowy może stać min. 12 m od ściany lasu (na mapie bo nie ma znaczenia stan faktyczny)z każdej ze stron bo potwierdził nawet nam to osobiście naczelnik w wydziale architektury. Czy w ogóle może nam się udać wyłączyć 1 ar bo powiedzmy tyle brakuje nam do osiągnięcia odległości 12 m i minimalna wielkość działki budowlanej będzie musiała mieć min wielkość domu + obszar 12 m do lasu?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pojęcie "wyłączenie z produkcji leśnej" to potocznie mówiąc "odlesienie" a mówiąc dokładniej zaprzestanie użytkowania danego obszaru jako lasu... Poruszyła jednak Pani inny bardzo ciekawy temat czyli odległość zabudowy od granicy lasu. Jak rozumiem Państwa działka jest z trzech stron otoczona lasem? Jakie są wymiary działki? Czy las od którego muszą Państwo zachować odległość 12m należy do Państwa działki czy to działek sąsiadujących? Od 1 stycznia 2018 roku nastąpiła zmiana w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, która może być na Państwa korzyść (zmniejszone są, w niektórych przypadkach, odległości w jakiej można budować budynek od granicy lasu). Potrzebowałabym więcej informacji aby rzetelnie się wypowiedzieć. Pozdrawiam.

   Usuń
  2. Witam, czyli w miejsce wyłączonego lasu musi powstać działka budowlana czy po prostu może być traktowane jako obszar nieużytku. Rozumiemy że to wyłączenie możemy załatwić u regionalnej dyrekcji lasów państwowych ? Las jest tylko po obu stanach (północ i południe) na naszej działce i jest go dużo bo (10 ar i 30 ar) a 20 ar roli. Zmiana z 2018 w warunkach technicznych dotyczy miejscowych planów zagospodarowania a nie warunków zabudowy bo wtedy poszliśmy się dowiadywać w wydziale architektury. Jesteśmy właśnie na etapie zmiany w studium gminy przeznaczenia działki na mieszkalne a nie rekreacyjne bo tylko wtedy będziemy mogli otrzymać pozytywną odpowiedź na wniosek o mpzp ponieważ otrzymaliśmy odpowiedź negatywną ww powodu. Pozdrawiam

   Usuń
  3. W miejsce wyłączonego lasu nie musi powstać "działka budowlana" może być to nieużytek. Wyłączenie po prostu oznacza, że teren ten przestaje być użytkowany jako las. Dokumenty odnośnie wyłączenia kieruje się do odpowiedniej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Pozdrawiam.

   Usuń
 11. Witam! Do kogo zwracaliscie się o stworzenie mapki do wyłączenia gruntu spod produkcji lesnej? Czy musi być to osoba która ma specjalne kwalifikacje?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Do stworzenia takiej mapki nie potrzeba specjalnych kwalifikacji czy też uprawnień. W naszym przypadku, z racji, że jestem architektem mapkę stworzyłem sam. W przyszłości może powstanie post o tym jak taką mapkę sobie narysować. Obecnie, z racji narodzin syna, nie bardzo mam czas, stąd też drobny zastój na blogu. Pozdrawiam.

   Usuń
  2. Od nas Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych wymagała
   takiej mapki z pieczątką geodety.

   Usuń
 12. Na mojej działce jest las o powierzchni 170m2. Mam wydany UPUL dla tego lasu. Czy możliwe jest odlesienie jeśli wydany jest UPUL dla lasu?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. O tym czy "odlesienie" jest możliwe decyduje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, nie zaś UPUL. Wyłączyć z produkcji leśnej możemy jedynie teren na jakiejś podstawie - zwykle na podstawie zapisu MPZP, który na danym terenie dopuszcza użytkowanie terenu w sposób inny niż jako Las. Podstawą do "odlesienia" nie jest nasze "widzimisię" czy chęć pozbycia się lasu z działki.

   Usuń
 13. Witam mam działkę leśną 1196m.jest już ogrodzona z mediami na działce. W MPZP figuruje jako pod zabudowę letniskową. Chcę postawić na niej domek letniskowy na zgłoszenie do35m. Czy muszę pisać wniosek o wyłączenie części lasu czy nie. Jeśli tak to ile m2 moge wyłączyć bez jakichkolwiek opłat. Katarzyna

  OdpowiedzUsuń
 14. Witam, chciałem odlesic 0,37ha działki (klasyfikacja gruntu bory mieszane), Pani w urzędzie wyliczyła mi że będę musiał płacić 30 zł podatku rocznie! od każdego metra przez 10 lat. Czy nałożenie takiego podatku jest możliwe i czy ten wzór do obilczania kosztów odlesienie podany powyżej jest uniwersalny?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Z moich wyliczeń wychodzi, że opłata roczna (nie jest to podatek, podatek od nieruchomości trzeba płacić niezależnie) za "odlesienie" 0,37ha lasu o typie siedliskowym "bory mieszane" wyniesie około 8300zł rocznie, płatne przez 10 lat. Czyli wychodzi niecałe 2,25zł za m2 nie zaś 30zł za m2. Wzór może Pan uznać za uniwersalny. Niebawem zamieszczę na blogu kalkulator kosztów odlesienia, tedy będzie Pan mógł sobie dokładnie skalkulować te koszty.

   Usuń
 15. Witam,
  Chcialbym sie dowiedziec ile kosztuje odlesienie dzialki na ktorej juz od dawna nie ma zadnego lasu ?
  Czesc dzialki to jest dzialka budowlana z WZ gdzie jest juz wydane pozwolenie i buduje sie dom.
  Druga czesc dzialki za domem to jest gdzie bedzie w przyszlosc podworko.
  Na mapie geodezyjnej to jest Ls, oczywiscie WZ zostalo wydane tylko na czesc.
  Ile moze kosztowac wylaczenie 500m z produkcji lesnej ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wyłączenie do 500m2 jest bezpłatne. Musi Pan jednak mieć do tego podstawę. Proszę przeczytać poprzednie komentarze, odpisywałem co można zrobić w podobnej sytuacji.

   Usuń
 16. Witam. Chciałbym się dowiedzieć czy jeśli moja działka leśna ma 1000 m2 czy mogę odlesić na niej bezpłatnie 500m2 . Drugie pytanie jaka obecnie musi być minimalna odległość budynku od lasu ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli są podstawy do "odlesienia" to może pan bezpłatnie "odlesić" 500m2. Odpowiedź na drugie pytanie brzmi: "To zależy."... W największej ilości przypadków (jeśli MPZP nie reguluje tego inaczej) odległość ta wynosi 12m. Jeśli planuje Pan budowę budynku z materiałów o niskiej charakterystyce ognio-odporności to zamiast 12m trzeba zachować odległość 16m. Natomiast jeśli granica lasu jest na sąsiedniej działce, a działka ta w MPZP została przeznaczona na cele inne niż leśne, to odległość ta zmniejsza się do 4m.

   Usuń
  2. A jak dla sąsiednich działek lesnych nie ma możliwości? A ja na swojej przekształconej pod rekreację indywidualna mam dopuszczalna do 1.5 m od granicy dzialki zabudowę to czy te 4m wystarcza? Dodam że działka ma szer 17 m i nie mam innej możliwości żeby coś zbudować. Poproszę o pomoc

   Usuń
 17. Witam,
  mam pytanie o moją sytuację z działką leśną (LS). Działka znajduje się w lesie. Z trzech stron las z jednej jezioro. Ma wymiary około 14m na ok 30m. Powierzchnia łączna 400m2.
  i tak brak akt. MPZP. Do roku 31.12.2002 był to RP(teren użytków rolnych). 15.06.2013 uchwałą ustalono, że to teren LS preferowany do aktywności rekreacyjnej. Gmina nie przewiduje na tym obszarze konieczności sporządzenia MPZP.
  I teraz moje pytanie czy na tej działce jest opcja żeby postawić jakikolwiek dom/domek ? Na zgłoszenie? Na pozwolenie na budowę?
  Pozdrawiam
  Tomasz

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.

   Usuń
  2. Bez MPZP i wyłączenia z produkcji leśnej, nie ma możliwości postawić tam domku ani na pozwolenie na budowę ani na zgłoszenie. Jakiś karmnik dla saren ewentualnie...

   Usuń
 18. Witam.
  Posiadam nieruchomość leśną wpisaną w ewidencji jako las, składającą się z 5 działek o różnych powierzchniach (powstałych na skutek podziału), o łącznej powierzchni ponad 4 ha. Razem z mężem chcieliśmy wybudować na tej nieruchomości dom i oczywiście spotkaliśmy się z ogromnym problemem. W zeszłym roku został złożony wniosek o "odlesienie" dwóch działek o łącznej powierzchni ok. 1 ha, otrzymaliśmy decyzję pozytywną. W lipcu 2019 r. został złożony kolejny wniosek do Starostwa o przeprowadzenie klasyfikacji gruntu już rolnego - i do dnia dzisiejszego nie mamy żadnej decyzji w tej sprawie. Starostwo zrzuca winę na gminę, gmina na Starostwo.. Czy posiadają Państwo informację, kto jest odpowiedzialny za wydanie decyzji i fizyczną zmianę wpisu w ewidencji? Teoretycznie wiemy, że Starostwo, natomiast ci twierdzą, że skoro mamy teraz działkę rolną, to zmienić powinna gmina, która uczynić tego obecnie nie może, gdyż jakaś firma zewnętrzna prowadzi prace porządkowe na terenie całej gminy i do czasu zakończenia tych prac nie jest możliwe wprowadzenie jakichkolwiek zmian. Nie wiemy czy jest to typowe zbywanie nas, czy faktycznie nie jest obecnie możliwe pozyskanie tejże zmiany.
  Kolejna rzecz, to czy istnieje jeszcze jakikolwiek sposób (zdecydowanie szybszy) na wydzielenie działki leśnej pod dom? Piszecie Państwo w artykule o darmowych 500m2, nam nikt nic takiego w Starostwie nie powiedział, zaproponowali jedynie wyjście przekształcenia leśna->rolna. Nie wiemy gdzie i do kogo zwrócić się z takim wnioskiem i jak on powinien wyglądać.
  Będę wdzięczna za jakiekolwiek podpowiedzi w naszej sprawie,
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 19. Witam. Jestem przed decyzją zakupu działki. Działka jest prywatną własnością i jest wystawiona jako 1.2 ha kl. 4 grunty rolne i 1.8 ha łąka kl. 5 całość 3ha.W planach zagospodarowania przestrzennego widnieje jako działka pod zalesienie.Jakie mam szanse że uda się odrolnić część rolną pod działkę budowlana.Od działki rolnej w odległości 100 metrów jest gospodarstwo siedliskowe. W gminie uzyskałem odpowiedz ze będzie to niemożliwe z ich punktu widzenia ale skierowali mnie do starostwa.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli działka w miejscowy, planie zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona pod zalesienie to oznacza, że nie przewiduje się na tym terenie zabudowy. Sąsiedztwo gospodarstwa siedliskowego nie jest tutaj argumentem. Jedynym wyjściem jest wnioskowanie o zmianę MPZP - wtedy informacja o sąsiedztwie zabudowań jak najbardziej może być podana jako argument na zmianę planowanego charakteru terenu. Zmiana MPZP jest jednak procesem, który może trwać lata, nie mamy też gwarancji, że zmiana zostanie zaakceptowana.

   Usuń
 20. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 21. Dzień dobry,

  Posiadam działkę Ls. W miejscowym planie zagospodarowania działka ta (oraz działki sąsiadujące będące też Ls) jest przeznaczona pod budownictwo jednorodzinne i letniskowe. Mam plan wybudowania domku letniskowego ("rozprzestrzeniający ogień") na zgłoszenie. Moje pytanie brzmi: ile działki muszę wyłączyć z produkcji leśnej na swojej działce? Czy mogę postawić taki domek ("rozprzestrzeniający ogień") w granicy swojego lasu? (kontur Ls graniczący z domkiem drewnianym). Czy od granicy z sąsiadami (działki Ls) muszę zachować 16 m ?. Tak jak wspomniałem w MPZP jest przeznaczenie tych "terenów" pod budownictwo jednorodzinne i letniskowe. Nie chcę "wyłączać z produkcji całej działki ze względu na koszty. Chciałbym wyłączyć jak najmniejszy obszar.

  Z góry dziękuję

  Artur

  OdpowiedzUsuń
 22. Witam, b. ciekawy blog. Czy może Pan pomóc rozstrzygnąć następujący temat. Jestem właścicielem działki budowlanej na której w rejestrze 800m2 to LS. Ten fragment który jest lasem nie styka się z innym lasem. Jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, nie posiada Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu. Fragment o takiej wielkości nie spełnia warunków ustawy definiującej że las musi być powyżej 1000m2. Czy Starosta w tym przypadku na wniosek właściciela z urzędu może dokonać stosownej zmiany w rejestrze?
  Z góry dziękuję .

  OdpowiedzUsuń
 23. Witam,
  świetny blog z olbrzymią dawką przydatnych informacji. Korzystając z okazji chciałbym zasięgnąć porady dot. możliwości budowy na działce położonej w kompleksie leśnym objętej MPZ.
  Otóż planuje zakup działki pod kątem możliwości budowy na niej domku letniskowego (na zgłoszenie) . Działka o powierzchni 1000m2 w miejscowym planie zagospodarowania ujeta jako MNL (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach zadrzewionych) i określonych przez gminę parametrach i wskaźnikach kształtowania zabudowy: na poziomie 20% powierzchni działki budowlanej i udziale powierzchni biologicznie czynnej: minimum 70% W chwili obecnej teren działki porasta kilkadziesiąt drzew iglastych (głównie sosna). Jak w Pana ocenie wygląda procedura budowy na takiej działce domku przedmiotowego letniskowego i gdzie ew. uzyskać szczegółowe informacje na temat prowadzonej na niej/lub nie gospodarce leśnej. Dodam, ze do granicy działki doprowadzony jest również wodociąg co może sugerować że gmina traktuj eten teren ewidentnie jako obszar pod zabudowę mieszkaniową. W MPZP część sąsiednich działek wyraźnie oznaczona jest jako LAS. Pozostałe do właśnie MNL Czy to znaczy, że nie jest na niej prowadzona gospodarka leśna? Gdzie szukać szczegółowych wyjaśnień i jak ew. zrealizować budowę.

  Z góry dziękuję za wszelką pomoc i sugestie,
  Pozdrawiam
  Dariusz

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Panie Darku, skoro działka jest objęta w MPZP w obszarze zabudowy mieszkaniowej to można na niej budować, musi Pan jednak część działki na której będzie Pan budował wyłączyć z produkcji leśnej. Jak prowadzona jest gospodarka leśna, najlepiej zapytać w odpowiednim Nadleśnictwie, dla działki prywatnej powinien być wykonany Uproszczony Plan Urządzenia Lasu, który opisuje jakie zabiegi trzeba podjąć. Porusza Pan dość szeroką tematykę, mogę jedynie polecić poczytanie bloga :) Z przykrością również muszę powiedzieć, iż muszę przestać udzielać "porad" z komentarzy, gdyż zabiera to zbyt dużo czasu, a interesuję tylko pojedyncze osoby. Planuję natomiast stworzyć swego rodzaju FAQ z najczęściej zadawanymi pytaniami. Pozdrawiam.

   Usuń
 24. Witam. Planuję zakupić działke 13 arów, działka oznaczona jako LS w ewidencji gruntów. Czy można odlesić najpierw 5 arów (darmowe) pod budowę domu, a później odlesić resztę działki tj, 8 arów już płatnie ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Teoretycznie jest to możliwe, proszę jednak pamiętać, że o tym czy w ogóle działkę da się odlesić decyduje przeznaczenie tego terenu w MPZP. Jeśli w MPZP działka jest oznaczona jako las, to nie będzie Pan mógł odlesić nawet tych darmowych 5 arów.

   Usuń
  2. Dzięki za odpowiedź, W mpzp działka jest oznaczona jako budowlana w całości.

   Usuń
 25. Super artykuł, dzięki wielkie za twoja pracę tutaj, naprawdę dobrze wyjaśnione

  OdpowiedzUsuń
 26. Od czego zacząć częściowe oślesienie działki? Gdzie i od jakiego urzędu zacząć? Proszę o pomoc. Pozdrawiam Adam

  OdpowiedzUsuń
 27. Witam, znalazłam działkę Działka w planie zagospodarowania jest przeznaczona pod zabudowę rekreacji indywidualnej (letniskowej) i zabudowę pensjonatową wraz z urządzeniami towarzyszącymi i niezbędna insfrastrukturą techniczną (działka w pełni uzbrojona, skrzynka z prądem jest już na działce). Działka z oznaczeniem LS, czyli przed rozpoczęciem inwestycji należy ją odlesić w Lasach Państwowych. Co to dokładnie znaczy ? Jaki to koszt ? Czy inne też sa ? Czy ta działka skoro ma wielkość 751 m2 to te 500 m2 jest bezpłatne? Czy ram można postawić domek? Skoro potem trzeba zachować odległości A dzialka jest malutka. ???

  OdpowiedzUsuń
 28. Dzień dobry.
  Mam działkę w mieście o pow 1800m2 w MPZP przeznaczona pod budownictwo jednakże jest to działka leśna. Planuje wybudować na niej budynek wielorodzinny z 6 mieszkaniami oraz 3 domy szeregowe. Czy aby ubiegać się o wyłączenie z produkcji powinienem najpierw dokonać podziału np: działka pod budynek wielorodzinny 6x200=1200m2 i reszta pod budynki jednorodzinne, czy na tym etapie podział nie jest konieczny a wystarczy plan zagospodarowania z którego będzie wynikało, że na każdy lokal (3 domy i 6 mieszkań) przypada mniej niż 500m2 i 200m2?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. szkoda ze taka tu cisza. Muszę poszukać odpowiedzi gdzie indziej.

   Usuń
 29. Witam

  Pol roku temu gmina wydala nam pozytywna decyzję dotycząca warunkow zabudowy.
  Zakupiliśmy projekt, projekt zostal zaadaptowany, dostaliśmy projekt na gaz i... kiedy skladalismy wniosek pozwolenie na budowę ktos nagle zorientował sie ze na sąsiedniej działce jest las w odległości 4m.....(las tylko na mapie w rzeczywistości łąka) wniosek wycofano....
  I teraz pytanie
  Jak go odlesic ?
  1. Nie ma Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  2. Słyszeliśmy ze mozna starac sie o wyłączenie gruntow lesnych z produkcji. Wiemy ze do 500m2 jest to za darmo, ale jak to sie ma do działki sasiada czy sasiad moze złożyć wniosek jesli nie jest rolnikiem. Czy my możemy zlozyc taki wniosek na działkę sasiada i ja jakos odlesic ? :/

  3. Zaproponowano nam również odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych jednakże wiążą sie z tym wysokie koszta i możliwości odmowy zarówno ze strony ministerstwa jak i starostwa.

  Prosze o pomoc moze ktos byl w podobnej sytuacji i uzyskał pozwolenie na wyłączenie gruntow lesnych z produkcji.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ostatnio, niestety nikt tu nie odpowiada, też czekam na podpowiedz i nic :-(

   Usuń
  2. Postaram sie Panu odpisac dzis wieczorem :) Pozdrawiam!

   Usuń
  3. Na początek rzeczy podstawowe. Odlesić działki sąsiada Pan nie może, to jego nieruchomość więc to on o niej decyduje... Wszystko zależy od dobrej woli sąsiada, do 500m2 jest to dla niego bez kosztowe, jednak sama uciążliwość związana z wypełnianiem wniosku itp. może go zniechęcać. Do odlesienia nie trzeba być rolnikiem, chyba, że chcemy odlesić las przeznaczony w MPZP na tereny rolne. Z dobrych informacji to w przypadku gdy w ewidencji teren ten jest oznaczony jako las, a w rzeczywistości jest to łąka właściciel działki może złożyć zgłoszenie o niezgodności ewidencji gruntów ze stanem faktycznym. Jeśli teren jest niezadrzewiony i jest rzeczywiście łąką, która nie przylega do lasu, to duże szanse są, że uda się zmienić status działki w ewidencji. Rozumiem, że w Pana przypadku problemem jest odległość zabudowań od granicy lasu?

   Usuń
  4. Witam, dziękuje za odpowiedz.
   Tak, problem jest z odległością planowanego budynku od granicy działki, tj. granicy lasu. Przepisy mówią tutaj o 12m u mnie jest 4m, ponieważ las został zauważony dopiero przy włożeniu wniosku o pozwolenie na budowę.
   Jak bardzo jest uciążliwe to wypełnienie wniosku? Chodzi tutaj o zebranie dokumentacji? Co takiego jest potrzebne? Dodam ze sąsiad na tej działce/łące ale jak by nie było na lesie planuje postawić sporą wiatę przenośną. Z uwagi ze to las myślę ze i również jemu powinno zależeć na odlesieniu żeby taką wiatę tak postawić?

   Usuń
 30. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 31. Dzień dobry,
  Bardzo dobry artykuł.
  Moje pytanie jest następujące , mam działkę budowlaną oznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania jako MNZ. Działka jest zalesiona, ma zgodę na na zmianę przeznaczenia 350 m2 gruntów leśnych pod budownictwo mieszkaniowe.
  Kto może wydać zgodę na zwiększenia tej powierzchni, jak się o to ubiegać?

  Dziękuję i pozdrawiam
  Robert

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam. Nie do końca rozumiem kto wydał zgodę na zmianę przeznaczenia 350m2 gruntów leśnych pod budownictwo mieszkaniowe? To Pan jako właściciel działki określa jaki obszar działki chce Pan wyłączyć z produkcji leśnej (jeśli ma Pan argumenty na to aby dokonać tego odlesienia). Jeśli cała działka w MPZP jest oznaczona jako pod zabudowę to ma Pan podstawę do odlesienia całej działki. Jeśli tylko fragment działki "wchodzi" w ten obszar oznaczony pod zabudowę, to właśnie ten fragment można odlesić. Proszę się zgłosić do swojej Wojewódzkiej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

   Usuń
 32. Witam mam działkę rekreacyjna w urzędzie gminy w mapach mają to oznaczone jako las - dzialka ma 1200m - czy mogę tam postawić mały domek letniskowy 35 metrów ? Jak to zrobić jakie dokumenty musze złożyć do gminy oraz musze zgłaszać do dyrekcji lasów od lesienie kawałka gruntu pod domek ? Z góry bardzo dziękuję za pomoc pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 33. Witam mam działkę rekreacyjna w urzędzie gminy w mapach mają to oznaczone jako las - dzialka ma 1200m - czy mogę tam postawić mały domek letniskowy 35 metrów ? Jak to zrobić jakie dokumenty musze złożyć do gminy oraz musze zgłaszać do dyrekcji lasów od lesienie kawałka gruntu pod domek ? Z góry bardzo dziękuję za pomoc pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 34. Od czego zacząć jeśli mam las LS ok. 5000m2 i chciałbym odlesić do 500 m2. Działka posiada mpzp w którym jest napisane, zakaz jakiejkolwiek zabudowy. Chcę odlesić żeby postawić domek letniskowy. Z góry dzięki z podpowiedź

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli działka w MPZP nie pozwala na zabudowę to nie ma podstaw do odlesienia i nie można tu postawić domku. Aby było to możliwe trzeba zmienić MPZP. Proponuje złożyć wniosek do gminy w tej sprawie ale może to potrwać nawet kilka lat.

   Usuń
 35. Witam, jak wygląda sytuacja w przypadku działki położonej w Borowicach (dolnośląskie) przy ul. Św Jana z Dukli. Nr działki 3/1, pow 1.08HA. Obszar Karkonoskiego Parku Narodowego i Natura 2000. Oznaczenie jakie znalazłem na mapach i/SW60. W sąsiedztwie znajdują się inne budynki jednak mają inne oznaczenia działek. Nie jestem jej właścicielem, ale jest opcja kupienia. Z góry dzięki za podpowiedź.

  OdpowiedzUsuń
 36. Chciałam napisać, że artykuł i wiedzą jaka Pan przekazał jest większa niż to czego dowiedziałam się w ostatnich tygodniach w urzędach..
  Ja szukam informacji odnośnie działki, która mam zamiar kupic. Wynosi 15 tys metrów i ma status LSIV. Na terenie nie ma MPZP. Czy jest jakaś szansa na wydzielanie chociaż 2 - 3 działek po ok 1000 m przeznaczenie zabudowy jednorodzinnej? Reszta lasu bez zmian - niech sobie będzie. Dodatkowo wokół są same zabudowania. Temat jest mi dość trudny, bo żaden organ, z którym próbuje się porozumieć nie jest w stanie udzielić mi informacji a cowiecej są one sprzeczne. Jedni mówią, że da się, drudzy ze raczej nie. Co w takiej sytuacji?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W mojej opinii jeśli działka jest leśna, nie ma MPZP, ani wydanych wcześniej Warunków Zabudowy, to raczej nic tam Pan nie będzie mógł wybudować. Można próbować kombinować, wywierać presję na lokalne władze, skoro wokół są same zabudowania, ale to jest już kwestia tak skomplikowana i zależna od regionu i konkretnej sytuacji, że nie jestem w stanie nic powiedzieć.

   Usuń
 37. Witam. Czy to darmowe odlesienie 500 m2 tyczy się to też przy planie zagospodarowania na działki letniskowe?

  Jestem tuż przed zakupem 2000 m2 lasu z gotowym planem zagospodarowania na działki letniskowe. Prawdopodobnie wystarczyłoby mi 500 metrów. Czy przy takim zastosowaniu też jest to darmowe?
  Oraz czy przy odlesieniu tylko 500 metrów czy mogę tylko ogrodzić resztę mojej działki?

  Drugie pytanie. Jeśli chcę odlesić więcej niż 500 metrów. Czy zapis z odjęciem wartości wyłączanego z produkcji leśnej gruntu jest dalej aktualny przy planie zagospodarowania na działki letniskowe?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zapomniałem jeszcze dodać. Jak to wygląda z odległością ściany lasy od domku letniskowego? Słyszałem że są pewne ograniczenia i trzeba bardzo dużo odlesić terenu żeby móc sensownie postawić dom.

   Usuń
 38. Znalazłem bardzo atrakcyjną działkę leśną należącą do Lasów Państwowych. Działka ma 1500 m2, zbliżona kształtem do kwadratu, jednym bokiem ma linię brzegową rzeki. 1/6 działki od strony rzeki wg ISOK jest zalewowa. W MPZP działka jest oznaczona jako ZL i wspomniana część ZZ. W BDL działka oznaczona jako Bór mieszany świeży. Co ważne - wg MPZP działka leży z 2 stron między działkami budowlanymi i drogą publiczną z 3 strony (za drogą jest las prywatny). Dodatkowo działka leży na Obszarze Natura 2000 i Parku Krajobrazowego. Do emerytury działka ma być rekreacyjną, ale docelowo, za 18 lat, chcemy się przenieść tam na stałe.
  Skontaktowałem się z miejscowym Nadleśnictwem i otrzymałem informację że nie są zainteresowani sprzedażą, a jedynie wymianą na inny las lub grunt do zalesienia koniecznie przylegający do Lasów Państwowych. Oczywiście z uwagi na to że działka ma atrakcyjne położenie, działka na wymianę musi być dużo większa, a nie 1:1. Znalazłem kilka działek, które spełniają ich wymagania i można je kupić dość tanio, ale przeraziły mnie te opłaty o których piszesz na blogu. Oczywiście wartość działek będzie szacowana przez wynajętego rzeczoznawcę.
  I teraz, po nakreśleniu sytuacji w końcu pytanie... jak uważasz... czy gra jest warta świeczki czy może jednak poszukać działki nieleśnej? A jeśli jednak ta leśna, to czy istnieje opcja darmowego wyłączenia 500m2 na "dzień dobry", a za jakiś czas wyłączenie drugiego 500m2 i płacenie za wyłączenie tylko tego drugiego 500m2? Czy może wtedy policzą mnie jak za 1000 m2? Bo i tak chcę część działki zostawić jako leśną, a i tak nie ma sensu wyłączyć części zalewowej. No i chyba jednak opłata tak czy siak byłaby większa z uwagi na położenie w Parku Krajobrazowym.
  Działką już, z uwagi na położenie, interesuje się parę osób i muszę w miarę szybko zdecydować się i nie chcę wtopić i pozostać z działką na której tylko grzyby pozbieram. Dzięki za ew. odpowiedź i pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Aaaa, i jeszcze jedno... czy te 500m2 to musi być w jednym kawałku? Czy np. mogę sobie 450m2 zrobić od strony wjazdu na działkę, a 50m2 bliżej rzeki aby np. postawić altankę czy grill?

   Usuń
  2. Jeśli dobrze rozumiem to chce Pan kupić działkę od właściciela (Lasów Państwowych), który nie chce jej sprzedać i w przyszłości wybudować na niej dom, mimo, iż w MPZP działka ma zostać lasem? Moim zdaniem jest tutaj zbyt wiele niewiadomych, aby miało to sens. Z tego co rozumiem, to musi Pan kupić inną działkę leśną, by później "zamienić" się z Lasami Państwowymi? Oczywiście jak będzie Pan kupował tą działkę to LP mają prawo pierwokupu, więc mogą sobie sami ją kupić, nawet jeśli nie, to nie jestem do końca pewien jak z prawnego punktu widzenia wygląda takie "zamienianie" się gruntami. W międzyczasie może zmieni się kierownictwo w Nadleśnictwie i okaże się, że nie ma mowy o żadnych "roszadach" gruntowych... Zakładając, że wszystko pójdzie dobrze, kupi Pan tą działkę, żeby na niej coś wybudować będzie Pan musiał wnioskować o zmianę w MPZP. Argument, że działka sąsiaduje z innymi zabudowanymi może mieć jakiś sens, ale może ten pas zieleni ma inną ważną funkcję. Może łączy jeden las z drugim, stanowi teren zalewowy, czy coś jeszcze innego, z jakiegoś względu w MPZP planuje się tam zachowanie funkcji leśnej. No ale znów zakładając, że argument, że powinien to być teren na którym można budować, bo w sąsiedztwie są zabudowania jest zasadny, to nic nie wiąże lokalnych władz aby zmienić MPZP. Nie ma żadnego terminu w którym muszą Pana wniosek rozpatrzyć, może to się stanie w przeciągu roku, może za 5 lat, a może za 15, a może za 20, nie wiadomo. W międzyczasie nie bardzo widzę jak będzie Pan korzystać rekreacyjnie z działki, prądu do lasu nikt Panu nie podłączy, tak samo z wodą, żeby wykopać studnię trzeba odlesić, ale jak uzasadnić odlesienie pod studnie, skoro teren w planach ma zostać lasem? Tak jak pisałem, dużo niewiadomych, duże ryzyko. Na pewno da się znaleźć równie atrakcyjne działki o mniej skomplikowanej "charakterystyce".

   Jeśli chodzi o wyłączenie, to niezależnie czy 500m2 czy 2000m2 czy ile tam Pan chce, musi to być jeden obszar, który stanowi zamknięty geometryczny kształt (tzn. "zwarty kontur"), nie można sobie odlesić 10m2 w jednym miejscu, później 100m2 w drugim itd.

   Mam nadzieję, że to wyczerpuje zagadnienia :) Proszę dać znać na co ostatecznie Pan się zdecydował.

   Usuń
  3. Dziękuję za szybką i rzeczową odpowiedź. Wiem że ta działka to proszenie się o problemy (stąd brak chętnych do jej kupienia/przejęcia od LP), ale ma ona dwie niezaprzeczalne zalety. Pierwsza to położenie (dobry dojazd z Gliwic - troszkę ponad godzinę, w miarę na uboczu, ale jednak blisko do miasta i sklepów, kilkaset metrów dalej mieszkają krewni, którzy zwrócą uwagę na działkę podczas naszej nieobecności, sympatyczni i życzliwi sąsiedzi - dalsi krewni szwagra). Druga zaleta to taki widok dostępny codziennie rano z tej działki https://nadwarta.eu/warta.jpg . Co do LP - wiem o pierwokupie, z którego de facto, jak zapewniali w Nadleśnictwie, jeszcze nigdy nie skorzystali. Inna opcja to zakup pastwiska sąsiadującego z LP - wtedy chyba notariusz nie ma obowiązku zgłaszania do LP i nie ma prawa pierwokupu. Taka opcja jest też akceptowana przez LP - nawet wskazali mi obszar który pierwotnie był lasem, został dawno temu wykarczowany i obecnie LP chcą dokonać ponownego zalesienia. Nawet już rozmawiałem z właścicielami i chętnie pozbędą się ugoru. Wiem że to ryzykowne jest, bo zakup może troszkę potrwać i w tym czasie może zmienić się kierownictwo w Nadleśnictwie, a co za tym idzie opcje i priorytety. Reasumując: uważam że z samym zakupem/wymianą działki nie będzie aż tak dużego problemu. Jak wspomniałem działka jest tylko w niewielkiej części zalewowa i wydaje się że nie stanowi jako taka wału przeciwpowodziowego lub jakiegoś strategicznego miejsca co do ochrony rzeki lub ochrony innych działek przed zalaniem.
   Wydaje mi się że większym problemem może być gmina i inne sprawy. W tzw. międzyczasie, po napisaniu pierwszego komentarza, doczytałem że na terenach Parków Krajobrazowych istnieje zakaz budowy nowych domów w odległości 100m od linii brzegowej rzeki - nawet MPZP ma zaznaczoną granice 100m pasa od linii brzegowej. Stare domy i zabudowania stoją nawet w odległości kilkunastu metrów. Wstępnie napisałem takie zapytanie do gminy o realne możliwości zmiany MPZP dla rzeczonej działki, ale nie wiem czy mi odpiszą czy może nie odpiszą zasłaniając się tym, że nie jestem właścicielem działki.
   Co do atrakcyjnych działek w okolicy - niestety wyboru nie ma żadnego. Od kilku lat śledzę na bieżąco ogłoszenia, rozklejam co jakiś czas własne ogłoszenia, krewni na miejscu też monitorują sprawę. Jeśli coś wypłynie, to kasa nieadekwatna do położenia i wielkości, albo zalewowa ew. uciążliwe sąsiedztwo (np. tartak). Po bliższym zapoznaniu się z prawie każdą ofertą deklarowane "100 m do rzeki" to jest 100m w linii prostej, ale aby dojść do niej to trzeba obejść kilka działek i robi się prawie 1000m. "Cicha okolica i obcowanie z naturą" kończy się w piątek wieczorem i zaczyna w poniedziałkową noc, bo okazuje się że w pobliżu jest masa działek rekreacyjnych i na weekend zjeżdżają się ludzie na imprezki. Pole poszukiwań zawęża także kwestia Parku Krajobrazowego i nowego Prawa Wodnego, które nie pozwala budować na obszarach gdzie ryzyko podtopienia lub zalania wynosi 10% i 1%.
   Reasumując: zaczekam na odpowiedź z gminy, ponegocjuję z właścicielami ugoru i jeśli zaproponują niską cenę, a LP zaakceptują taką zamianę bez dodatkowych kosztów, to zaryzykuję. Zawsze jest to kawałek własnego gruntu, który albo potencjalnie może być naszym miejscem na ziemi, albo inwestycją którą z czasem, po udanym przekształceniu może przynieść kasę. Jeśli zdecyduję się na zakup, to na pewno tu napiszę o tym.
   Dziękuję za poświęcony czas. Pozdrawiam.

   Usuń
  4. No i sprawa rozwiązała się sama - dostałem odpowiedź z gminy że nie ma ABSOLUTNIE żadnych szans na wybudowanie na tej działce czegokolwiek :-( Tak więc szukam dalej. Pozdrawiam.

   Usuń
 39. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 40. Dzień dobry,

  Mam działkę leśną 2200 m2 z MPZP pod zabudowę jednorodzinną. Chciałbym odlesić 500 m2 pod budowę domu.
  Czy będzie możliwe później, jakiś czas po wybudowaniu domu odlesienie dodatkowej powierzchni np. pod ogródek czy mogą być z tym jakieś problemy?
  Jeśli tak, czy procedura wyglądać będzie identycznie, jak przy odlesieniu pod dom?
  Jak dobrze rozumiem, jeśli za drugim razem odlesiałbym dajmy na to 300 m2, to musiałbym zapłacić za odlesienie 500 m2 z pierwszego razu plus za te 300 m2, czyli w sumie za 800 m2?

  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 41. Witam posiadam działkę 1100m2, w tym 300m2 lasu( tego lasu nie ma i w papierach z UPUL widnieje łąka). Czy budując dom muszę się odsunąć 12 metrów od lasu czy mogę budować w granicy lasu?

  OdpowiedzUsuń
 42. Witam posiadam działkę 1100m2 w tym 300 m2 lasu( w mapkach z upul widnieją jako łąka). Czy budując dom musimy się odsunąć od granicy lasu 12 metrów czy możemy postawić w granicy lasu?

  OdpowiedzUsuń
 43. Witam , chcę kupić las około 3 ha, pod żwirownię. Czy opłata za nietrwałe wyłącznie jest tak samo naliczana jak za trwałe wyłączenie ?

  OdpowiedzUsuń
 44. Witam, mam pytanie, ponieważ mam działkę 1600 m2, która jest zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną, ale działka jest mniej więcej w połowie leśna a połowie rolna. Dokładnie lasu jest 700m2. Chciałbym z niej zrobić typowo działkę budowlaną aby postawić dom jednorodzinny. Czy mogę darmowo odlesić 500 m2 oraz odrolnić darmowo 500 m2 na tej działce? Czy muszę wybrać albo odrolnienie albo odlesienie? Pozdrawiam serdecznie

  OdpowiedzUsuń
 45. witam,,, poszukuje kogos kto pomoze w odlesieniu działki 523m w ok Warszawy,,,pozostała 1 działka na tej ulicy której gmina nie chce odlesić...tel 600995998

  OdpowiedzUsuń
 46. Witam,
  Witam posiadam działkęrolna V i VI KL I pastwisko o powieszchni łącznie 2.17h i chce postawić domek letniskowy ale okazało się za Gmina w 2017 r zrobiła miejscowy plan i przeznaczyli moja działkę pod zalesienie bez mojej wiedzy a w planie nie jest przewidziana zabudowa letniskowa nawet huśtawki nie mogę postawić tak powiedziała pani w gminie...... Dodam że około 0.5h to polana a reszta to las i krzaki da się coś z tym zrobić proszę o pomoc.

  OdpowiedzUsuń
 47. Witam
  Planujemy z Żoną dokonać zakupu działki w przypadku której koniecznej jest przeprocedowanie "odelesienia". Działka wg. MPZP jest przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną, a dookoła niej są działki o takim samym statusie. Dojazd do działek przewidziany jest drogą której aktualnie fizycznie nie ma - na nadziałce przewidzianej pod przedmiotową drogę rosną drzewa. Jeżeli ma powstać droga (będąca przedłużeniem istniejącej drogi podlegającej Gminie) to kto odpowiada za przeprowadzenie tej procedury? Jeżeli właścicielem działki przeznaczonej pod drogę jest Gmina to czy jest gwarancja, że Gmina dokona odlesienia aby zapewnić dojazd do działek?
  A może powinienem zacząc od pytanie czy drogi dojazdowe wogóle podlegają opisywanej przez Pana procedurze...

  OdpowiedzUsuń
 48. Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.

  OdpowiedzUsuń
 49. Witam chcę zakupić działkę leśną 1000 m.W MPZP figuruje jako pod zabudowę letniskową. Chcę postawić na niej domek letniskowy na zgłoszenie do35m. Czy muszę pisać wniosek o wyłączenie części lasu czy nie. Jeśli tak to ile m2 mogę wyłączyć bez jakichkolwiek opłat. Bardzo proszę gdyby Pan znalazł czas i odpowiedział. Szukałam odpowiedzi odnośnie działek z lasem pod zabudowę letniskową ale nie znalazłam.Pozdrawiam Dorota

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pani Doroto. Jeśli chce Pani postawić domek letniskowy to musi Pani wyłączyć część działki pod domek z produkcji leśnej. W obszarze wyłączenia muszą też znajdować się wszystkie przyłącza jeśli takowe będzie Pani miała - prąd, woda, czy też studnia, przydomowa oczyszczalnia ścieków itd. Jeśli będzie Pani chciała mieć ogródek warzywny to też musi się on znaleźć w obrębie wyłączenia. Bez opłat może pani wyłączyć 500m2. Pozdrawiam.

   Usuń
 50. Czy możliwa jest sytuacja, w której odlesianie jest dokonywane stopniowo? Opiszę na przykładzie:
  dysponuję działką o powierzchni 1700 m2, z czego 1100 m2 to grunty leśne. Czy jest możliwe odlesienie "darmowych" 500 m2, a następnie - jeśli stwierdzę, że jest to mi potrzebne - pozostałych 700 m2? Jeśli tak, to czy opłaty będą dotyczyły również tej wcześniej odlesionej części działki?

  OdpowiedzUsuń
 51. Witam, kupiliśmy działkę o powierzchni 1,21 ha, z tego część działki ok 0,18 ha ma w wypisie jaki otrzymaliśmy z gminy klasyfikacje jako MnU natomiast na mapce do przyłączy ze starostwa widnieje Ls. Chcielibyśmy się pobudować na tej części budowlanej i wyłączyć całość z produkcji leśnej ale przed zakupem nie wiedzieliśmy że to będzie tak skomplikowana procedura a dodatkowo jakieś horrendalne koszty , wiem, że bezpłatnie możemy wyłączyć tylko 500m2. Jak to możliwe, że Gmina ma swoje mapy, Starostowo jakieś swoje klasyfikatory i brak w tym spójności a mało tego jeszcze trzeba płacić jakieś odszkodowania za wycięcie swojego lasu, który nie jest wart tej szacunkowej ceny. Czy mamy jakieś szanse prawne aby wybrnąć z tego bałaganu?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Niestety MPZP a klasyfikacja działek gruntowych to dwie inne rzeczy. Niestety wyłaczenie z produkcji leśnej jest czasem porównywalne w kosztach co zakup innej działki na której łatwiej będzie wybudować dom. Sam obecnie będę przechodził przez procedurę wyłączenia działki z produkcji leśnej ale ja już z góry zakłądałem, że nie będzie łatwo i tanio.

   Usuń
  2. Dziękuję za odpowiedz. Mam jeszcze jedno pytanie czy można jakość legalnie obejść te przepisy np dzieląc działkę na mniejsze kawałki zgodnie z planem zagospodarowania i odlesiać je po kolei ?

   Usuń
  3. Może Pani podzielić działkę, jeśli MPZP na to pozwala, a później wnioskować o wyłączenie z produkcji leśnej pojedynczych działek. Problem jest taki, ze jeśli w ogóle podział na 500m2 fragmenty będzie możliwy, to ostatecznie takie 500m2 będzie praktycznie nie do zabudowania - raz, że będzie Pani musiała zachować 4m odstęp od sąsiednich działek (lub nawet większy 12m odstęp od granicy lasu), dwa wskaźnik intensywności zabudowy może być na tyle niski, że przy tej powierzchni nic sensownego się nie wybuduje. Jak wyglądałaby kwestia w momencie kiedy chciałaby Pani scalić kilka małych odlesionych działek w jedną duża? Tego szczerze mówiąc nie jestem pewien, ale jestem przekonany, że będzie Pani musiała wtedy zapłacić tak jak za wyłączenie sumarycznej powierzchni działek... Pytanie jeszcze czy koszty które będzie Pani musiała ponieść w związku z poddziałem nie przewyższą oszczędności na opłacie za wyłączenie? Jeśli zminimalizuje Pani zakres zabudowy może okazać się, że koszt nie będzie strasznie wysoki, plus będzie on rozłożony na 10 lat.

   Usuń
 52. Witam, przeczytałem Pana post i komentarze i jeśli jest możliwe prosiłbym o poradę. Jestem w trakcie kupna działki która zgodnie z uchwałą Gminy jest objęta MPZP jako przeznaczona na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną, wolnostojącą. Okazuje się, że mimo uchwały o MPZP działka ma klasoużytek LS VI i zostałem poinformowany przez architekta że należy ją wylesić przed zawnioskowaniem o PNB. Moje pierwsze pytanie jest takie, czy to jest w ogóle możliwe że działka która jest tak jednoznacznie przewidziana w MPZP na zabudowę jednorodzinną może być jednocześnie leśna? Drugie pytanie - czy procedura wygląda tu dokładnie tak samo jak opisuje Pan w artykule, czy przewiduje się jakieś uproszczenia? W razie potrzeby mogę udostępnić wszystkie dane na maila. Z góry dzięki

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam. Stan faktyczny, a zapis w MPZP to dwie różne rzeczy. MPZP określa co na danym terenie może być / można wybudować, nie zaś co jest. W Pana przypadku stan faktyczny to LS VI, MPZP pozwala panu na zabudowę mieszkaniową, więc ma Pan podstawę by wnioskować o wyłączenie z produkcji leśnej. Dopiero po uzyskaniu zgody na wyłączenie może Pan wnioskować o pozwolenie na budowę. Procedura wygląda tak jak opisałem. Może Pan przedzwonić do odpowiedniej (w zależności od lokalizacji działki) Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i podpytać o szczegóły, jaki wniosek wypełnić itd. Jeśli miałby Pan problemy, proszę pisać, może uda mi się znaleźć chwilę by pomóc.

   Usuń
 53. Witam. Mam działkę leśna 2500m2 Ls. Nie ma MPZP. Chciałbym odlesic połowę działki. Od czego powinienem zacząć, do kogo wystąpić i ile wyniosą mnie wszystkie opłaty? Stan zadrzewienia jest bardzo mały.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Proszę przejrzeć blog, powinien Pan znaleźć odpowiedź na większość z tych pytań. Powinien Pan zacząć od telefonu do gminy i dowiedzieć się czy jest szansa żeby wydali Panu warunki zabudowy do tej działki, jeśli nie będzie Pan miał WZ ani MPZP to nie ma Pan podstaw o wnioskowanie o wyłączenie z produkcji leśnej nawet fragmentu działki.

   Usuń
 54. Witam. Jestem właścicielką działki oznaczoną w MPZP RLo. Co to oznacza? Czy mogę postawić na niej dom bądź ją odlesić przynajmniej pod budowę?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. RLo to teren produkcji leśnej. Wszelkie informacje co można na danym obszarze ma Pani w MPZP, sądząc jednak po klasyfikacji nie będzie można postawić na tej działce domu, nie ma też podstaw do odlesienia. Jedyne wyjście to wnioskowanie o zmianę w MPZP.

   Usuń
 55. Witam, bardzo ciekawe i wreszcie konkretne informacje - Brawo! Może uda mi się tu rozwiązać mój przypadek, działka przy zbiornku wodnym ma MPZP- terem UT1- zabudowa rekreacyjna, jednak od strony zbiornika działka na całej szerokości jest UT1 , przez środek działki na całej szerokosci jest w MPZP - LS- las i dalej od drogi dojazdowej znowu na całej szerokości UT1 . Mam pytanie czy na części od strony zbiornika na terenie UT1 mogę zbudować dom za zgłoszenie do 35 mkw w dowolnej odległości od lasu, bo nie zmieszcę się z 12 m. (np. w linii lasu- las jest na mojej działce) par. 271 ust.8a rozporz. o ile budynek będzie oczywiście spełniał podwyższone wymogi pożarowe? czy mogę do tego budynku podciągnąć media przez fragment lasu , który jest w środku mojej działki?, oraz czy jeśli las z jednej strony kończy sie w granicy mojej działki a z drugiej las wchodzi jeszcze na działkę sąsiada to czy taką działkę moge ogrodzić? Z góry dziękuję za odpowiedź i pomoc- jestem tuż przed zakupem a jeszcze mam wątpliwość więc będę wdzięczna !!!

  OdpowiedzUsuń
 56. Dzień dobry, dzierżawimy teren od Lasów Państwowych 2,5 h na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ( mamy na tym terenie ośrodek wczasowy, domki, zawartą umowę, na obszarze nie ma planu zagospodarowania terenu), Chcemy wybudować wiatę lub jakieś zadaszenie, parking - które zgodnie z art. 3 ustawy o Lasach niby nie wymaga pozwolenia, odlesienia. Jak to zrobić aby uzyskać zgodę od lasów, czym uzasadnić swą prośbę, jakie max wymiary można zrealizować ? Ślicznie dziękuję za odpowiedz,

  OdpowiedzUsuń
 57. Dzień dobry, chcemy kupić działkę, która o powierzchni 4322 m2, która jest objęta MPZP i figuruje tam pod symbolem 3.7 ZP,ZL- zieleń urządzona i lasy z możliwością rekreacji. W ewidencji gruntów widnieje jako działka rolna. Jak wygląda procedura odrolnienia i odlesienia takiej działki, aby można było podzielić ją na dwie mniejsze i wybudować na nich domy? Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
 58. Witam, opiszę nasz przypadek, ponieważ utkwiliśmy i szukamy rozwiązania problemu:
  1. Zakupiona została działka w drodze przeniesienia własności użyteczności wieczystej Skarbu Państwa od drugiego właściciela działki (nie bezpośrednio od Skarbu Państwa) ok. 3000 m2, która jest w całości oznaczona jako Ls
  2. Poprzedni właściciel otrzymał decyzję o warunkach zabudowy (budowa budynku usługowego),
  3. Brak jest aktualne MPZP
  4. Aktualny właściciel chciałby postawić dom jednorodzinny wraz z budynkiem gospodarczym wolnostojącym i wystąpił o uzgodnienie projektu, którego to otrzymał pozytywną decyzję od Starostwa
  5. Aktualny właściciel otrzymał odmowę od Dyrektora Lasów Państwowych, który wskazuje, że w "starym ogólnym mpzp", który już nie obowiązuje - teren jest (był) oznaczony jako UT- teren usług turystycznych oraz ZI - tereny zieleni izolacyjnej.

  Chcielibyśmy tę działkę odleśnić wyłącznie na potrzeby budowy domu (powierzchni), ale Lasy Państwowe skutecznie nas blokują - powołując się na nieobowiązujące MPZP - czy oprócz starań o wpis w tworzony nowy mpzp istnieje inna droga na rozwiązanie problemu?

  OdpowiedzUsuń
 59. Witam, zakupiona została działka pod budowę o pow. 25ar, na terenie na mapie znajduje się 4,4ar jako LsV. Chicłbym ten teren odlesić, jednak nie znam sie za bardzo i nie wiem jak to można zrobić, RDLP złożyć i jak stworzony wniosek. Mógłbym uzyskać od Pana pomoc? Teren podmokły, drzewa głównie wierzby, jeden dąb ale wyłamana jedna połowa, większość wierzb powalona. Poprosze o namiary email, podeślę zdjęcia jak to może wygląda. Jaka była by odpłatność za taką czynność wylesienie. Niby las Olchowy jednak ani jednej olchy tam nie ma.

  OdpowiedzUsuń
 60. Witam. Posiadam działkę (87a) której ok 70% stanowi las. Nie ma MPZ, ale warunków zabudowy(domek letniskowy) nie dostanę bo choć wzdłuż krótszego boku(66m) przechodzi droga gminna, to dokładnie do granicy działki jest na mapie zaznaczony las, s przez las nie można przejeżdżać:/ żeby było śmieszniej, miejscami jest to pasek 3-5 metrów w głąb. Potrzebuje jedynie odlesić max 20m2 działki, żeby dostać warunki zabudowy. Jak Pan widzi szansę na pozytywne rozpatrzenie takiego wniosku? W UG kręcili nosem, że ,, mahne szansę,, Jak to umotywować? Mogę wysłać więcej szczegółów na e-mail.
  Pozdrawiam
  Emil Sawera


  OdpowiedzUsuń
 61. Witam.Posiadam działkę na której znajduję się nieuzytki i las klasy6(który w rzeczywistości nie istnieje). Działka nie posiada miejscoweego plany zagospodarowania przestrzennego.Jest dostęp do drogi publicznej.Zgoda na doprowadzenie mediów,ogrodzenie calej działki. Złożyłem wniosek o warunki zabudowy,oczywiscie odmowa z lasów państwowych. Złożony zostal wniosek do Starostwa o przeklasyfikowanie i zniane lasu na nieuzytki ponieważ stan faktyczny dzialki nie jest zgodny z faktycznym stanem ewidencji gruntów. Znów odmowa . Od Starostwa Powiatowego tak jak i lasow Państwowych otrzymalwm informacje ,że gdy się nie posiadam MPZP to takie dzialki jak moja zostaja uchwalone przez gminy co 10 lat i przez ten czas nic nie moge zrobić.Czy to prawdza czy próbują mnie zbyć.Dodam ze teoretycznie na nieuzytkach mogę umiescic budynek mieszkalny ale praktycznie po zachowaniu odpowiedniej odleglosci od lasu (12m) który sie znajduje na dzialce z nieuzytkow do zabudowy nie zostaje nic.Co moge dalej z tym lasem zrobić?Moge wysłać więcej informacji o wymiarach dzialki na e-mail.Pozdrawiam. Adrian

  OdpowiedzUsuń
 62. Witam posiadam działkę około 1ha,
  oznaczona RZ, jest w MPZP.
  Na działce rośnie sosona i świerk (do przecinki). Pytanie czy jest wgl jakas możliwość by cokolwiek z tym zrobić?
  Praktycznie na całej działce jest las (30 letnie drzewa).
  Co można na takiej działce zrobić?
  -Czy rodzaj tej działki (RZ) klasyfikuje sie do wyłączenia jej części z produkcji leśnej, by zagospodarować ją pod jakąs budowę?
  - czy ewentualnie przekształcić ją na rolną?
  Jest to kompletny nieużytek szukam jakiejś możliwości by coś z tym zrobić, wiem że moge podzielić działkę, "ogrodzić", ale to wciąż jest las.
  Dziękuję pozdrawiam:)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jedyna opcja - wnioskować o zmianę MPZP. Tylko wypadałoby mieć jakieś argumenty, poza stwierdzeniem "bo ja chce się pobudować"... Czy w pobliżu są jakieś zabudowania itd. Co robić z lasem? W UPUL powinien Pan mieć zalecenia pielęgnacyjne, ile można wyciąć, czy coś trzeba dosadzić itd. 30 letnie drzewa to za wiele Pan zrobić nie będzie mógł, bo to młody las.

   Usuń
 63. Witam,
  chcemy kupić działkę ok 3 tyś m2 ze statusem LS. Jest plan zagospodarowania przestrzennego zabudowa jednorodzinna.
  W palnie zagospodarowania napisane jest: Powierzchnia biologicznie czynna minimum 70 % dla każdej działki inwestycyjnej.
  Na chwile obecna jest to las z droga dojazdową piaszczysta leśną. Nie ma w tej chwili żadnych mediów. Nie ma tez blisko sąsiadów. Czy jest realna szansa na odlesienie i postawienie domu na tej części? A jeśli tak to co trzeba sprawdzić, zrobić?
  pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jedyny problem jaki widzę to jest brak mediów. Jeśli działki nie da się podłączyć do sieci energetycznej to raczej łatwo Państwo pozwolenia na budowę nie otrzymają. Czy plan zagospodarowania przestrzennego całą powierzchnię działki określa jako pod zabudowę jednorodzinną? Wychodzi u Państwa 900m2 do "zabudowy" reszta musi pozostać biologicznie czynna. Jeśli chodzi o dojścia i dojazdy, można zastosować rozwiązania typu "kratka trawnikowa", w domu można zastosować dach zielony, którego powierzchnia również wliczać się będzie do powierzchni biologicznie czynnej. Jednym słowem, o ten aspekt bym się nie martwił - da się to rozwiązać. Skoro plan zagospodarowania pozwala na zabudowę, to działkę uda się wyłączyć z produkcji leśnej. Czy będzie się tam dało postawić dom? Zależy od zapisów MPZP, kształtu działki, oraz dostępu do mediów (tak jak pisałem, bez prądu może być ciężko). Proszę w pierwszej kolejności sprawdzić jak to jest z tymi mediami, gdzie najbliższy sąsiad itd.

   Usuń
 64. Dzień dobry! Szukam pomocy w odlesieniu i zmianie przeznaczenia gruntu. Proszę o kontakt no.zielonawrozka@gmail.com z góry dziękuję, Pozdrawiam, Natalia

  OdpowiedzUsuń
 65. Dzień dobry, co właściwie decyduje o tym czy działkę (lub jej fragment) trzeba odlesić pod budowę? Zapisy MPZP, czy informacje w ewidencji gruntów? Czy może zapis w KW? Kupujemy działkę, która w MPZP w połowie jest przeznaczona pod budownictwo jednorodzinne, a w połowie widnieje jako łąki i pastwiska. W ewidencji gruntów cała działka widnieje jako las (LsVI). Stan faktyczny jest taki, że na tej połowie, która w MPZP jest łąką, rośnie las. Budować chcemy na tej części, która w MPZP jest przeznaczona pod budownictwo jednorodzinne i siedliskowe (i faktycznie jest pustym placem).
  Drugie pytanie: jak z odległościami budynku od granicy lasu w opisanej powyżej sytuacji? Czy musimy się odsunąć na określoną odległość od drzew? Czy też od linii rozgraniczającej teren pod zabudowę od terenu łąk i pastwisk? Czy może nie ma to znaczenia, bo wg ewidencji gruntów budynek będzie otoczony wirtualnym lasem?

  OdpowiedzUsuń
 66. Witam. Posiadam działkę 68ary , część działki jest jako łąk i teren zakrzewiony. 14 ary jest działka budowlana w miejscowym planie zagospodarowania ale niestety w ewidencji stoi jak LS . Co w takim przypadku będzie najlepszym rozwiązaniem. Działka uzbrojona woda gaz prąd ścieki.

  OdpowiedzUsuń
 67. Witam . Posiadam dzialke 10ha lesna. Na jej srodku lezy dzialka pastwiskowa nadajaca sie pod zabudowe. Przez dzialke lesna wiedzie droga bita przez okolo 380m az do pastwiska. Jest tam od lat ale z jakichs powodow nie ma jej na mapach. Na tej podstawie urzad chce odrzucic wniosek o warunki zabudowy.
  Czy powinienem droge odlesic? Czy wykazac przed nadlesnictwem ze droga jest i zeby oni potwierdzili stan faktyczny? Czy moze wezwac geodete zeby droge wykazal?

  OdpowiedzUsuń
 68. Witam, również mam podobny problem, mianowicie jestem krok od zakupu dzialki opisanej jako LsV, na której MPZP przewiduje budowę letniskową i warunkowo jednorodzinną mieszkalną. Nie za bardzo wiem, czy to wystarcza, zeby bez problemu otrzymac PnB? Ogólnie na dzialce stoja mury budynku, który spłonął kilka lat temu, ale obecny właściciel zapewnia ze pozbędzie się ruin. Jakie formalnosci trzeba będzie tutaj spełnić, aby bez problemu otrzymać decyzję o pozwoleniu na budowę? Na działce poza kilkoma wieiszymi drzewami z tylu pozostaly właściwie samosiejki.
  Będę wdzięczny za odpowiedź
  Pozdrawiam, Radek

  OdpowiedzUsuń
 69. Witam! Super strona, pełna wiedzy i bardzo dobrze napisana. Szkoda, że w Lasach, gdzie dzwoniłam tak nie odpowiadają, tylko Pan na moje pytanie odpowiedział, że wszystko znajdę w ustawie. Dlatego zdecydowałam się poszukać tu odpowiedzi, ale nie ma chyba takiego przypadku. Jako Stowarzyszenie dzierżawimy od Lasów grunt, na którym stoją domki letniskowe. Powstał niedawno MPZP w którym obszar ten jest jako teren zabudowy rekreacji indywidualnej w zieleni. Chcielibyśmy dobudować łazienki do domków i rozprowadzić wodę i kanalizację do nich. Pierwszy etap to wyłączenie z produkcji leśnej powierzchni pod łazienki, tarasy i składziki na narzędzia. Czy jeżeli to w sumie nie wyniesie 500m2, będziemy zwolnieni z opłaty? I drugie pytanie, czy jak będziemy później wyłączać z produkcji leśnej miejsce pod rury do instalacji wodno-kanalizacyjnej to będzie się to sumowało się z wcześniejszym wyłączeniem i zapłacimy wtedy za wszystko, czy najpierw można za darmo wyłączyć do 500m2 i później znowu? Bardzo proszę o pilną odpowiedź. Pozdrawiam Ewa

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pani Ewo, kilka problemów. Wyłączenie 500m2 zwolnione z opłaty dotyczy budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w Pani przypadku mowa o rozbudowie budynków letniskowych. Kolejny problem to sam obszar wyłączenia, musi on stanowić tak zwany "zwarty kontur" - czyli jedną zwartą bryłę geometryczną. Czyli nie możemy punktowo wyłączyć paru metrów przy jednym domku, później parę metrów przy drugim. Nie jestem pewien jak wygląda sytuacja przy inwestycjach liniowych (czyli np. przyłączu wodno-kanalizacyjnym), składamy wtedy nieco inne dokumenty i wyłączamy nietrwale fragment pod wykop, który następnie musimy zrekultywować. Podsumowując będzie musiała Pani zapłacić za cały obszar wyłączenia i musi on stanowić zwarty kontur, a nie punktowe wyłączenia.

   Usuń
  2. Dziękuję bardzo za szybką odpowiedź. Pozdrawiam

   Usuń
  3. Im głębiej w las tym więcej drzew. Okazało się, że te domki, które chcemy rozbudowywać nie są wyłączone z produkcji leśnej. 50 lat temu kiedy były budowane i przez te lata były uznawane za niezwiązane z gruntem. Czy teraz chcąc coś dobudować musimy je wszystkie wyłączyć? I czy to my mamy je wyłączyć czy nadleśnictwo bo to są ich domki, które my dzierżawimy? Pozdrawiam Ewa

   Usuń
 70. Dzień dobry. Mam kilka Pytań w sprawie podzialu lasu. Czy moze Pan do mnie napisac na meila. skate-888@wp.pl
  Bede naprawde bardzo wdzieczny. Z gory dziekuje i pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
 71. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 72. Dzień dobry, jestem zainteresowana kupnem działki leśnej o wielkości 1.4ha. Działka faktycznie jest totalnie w lesie. Wymarzone miejsce. Chciałbym na niej postawić kilka domków do 35m2 wiec nie potrzebuje pozwolenia na budowę. Wiem już że na leśnej nic nie zrobię. Zastanawiam się na jaki typ działki musiałabym przekształcić i czy to się będzie opłacało?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam. Czy dzialka jest objeta MPZT zezwalajacym na zabudowe mieszkaniowa lub rekreacyjna? Wylaczenie z produkcji lesnej - czyli odlesienie musi miec jakas podstawe, zwykle jest to MPZT zezwalajacy na inne niz lesne uzytkowanie terenu. Jesli dzialka jest lesna, nie ma MPZT to jej Pani nikt nie odlesi, nikt nie doprowadzi pradu, wody, nikt nie zezwoli na budowe domkow, nawet jesli sa to domki na zgloszenie.

   Usuń
 73. Witam serdecznie. Na wstępie chciałbym podziękować za inicjatywę w stworzeniu takiego bloga. To naprawdę świetna sprawa
  Niestety jestem na gorąco po wizycie w urzędzie gminy, gdzie zostało mi oznajmione, że obszar mojej działki ,na którym planowałem zrobienie terenu rekreacyjnego (jakieś altany, boiska, może domek na zgłoszenie) jest terenem, który jest przeznaczony pod zalesienie. Owszem, znajduje się on pod samym lasem, co sprawia że jest bardzo atrakcyjny, ale od zawsze był to teren gdzie z dziada pradziada były uprawiane różne zboża i nie ma tam żadnych drzew, a jedynie zaniedbana łąka od kilku lat. Gdy zapytałem w gminie o podanie jakichkolwiek ścieżek na legalne wyłączenie tego terenu z zalesienia to otrzymałem odpowiedź że jest to możliwe ale kosztuje dużo pieniędzy i czasu. Czy faktycznie to jest możliwe że teren na którym nie rosną drzewa jest traktowany przez urząd tak jakby one tam były? I trzeba teraz ponosić ogromne koszty żeby zrobić sobie kawałek rekreacji na WŁASNEJ działce?
  Jeśli znają Państwo jakieś możliwe ścieżki jak to wszystko jakoś "obejść", albo do jakich drzwi zapukać to będę wdzięczny. Może lokalne nadleśnictwo? Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 74. Witam
  Mam możliwość zakupu działki oznaczonej (według Geoportalu) R, Ls o powierzchni 0,2268 ha. Wiele czasu poświęciłam na poszerzanie wiedzy na temat tej działki i wszystkiego co związane z próbą odlesienia. Widzę, że to dość droga sprawa 🤭
  Mam jednak kilka pytań:
  1) czy współczynnik zależny od typu siedliskowego lasu jest stały? I gdzie sprawdzę ten typ siedliskowy lasu?
  2) co dokładniej oznacza, że działka to R, Ls? Część grunty orne, a część leśna? Gdzie będzie informacja o tym jaka część jest jaka?
  3) czy jeśli na tej działce nie ma faktycznego zalesienia, nie ma tez MPZP i nie wiem nic o UPUL, to możliwe jest przekształcenie najpierw na działkę rolną?
  4) gdzie sprawdzę w ogóle UPUL?
  Na tę chwilę to główne wątpliwości.
  Proszę o odpowiedz.
  Pozdrawiam serdecznie ;)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Odpowiedzi:
   1) Tak jest zależny, jest to w tekście. Znajdzie Pan to w UPUL, można też zapytać w lokalnym Nadleśnictwie.
   2) Część rolna, cześć leśna. W MPZP, na geoportalu.
   3) Trzeba wtedy iść ścieżką zmiany oznaczenia działki w ewidencji gruntów, powołując się na błędne oznaczenie. Nie przechodziłem tego procesu i z tego co wiem to różnie z tym bywa.
   4) W lokalnym Nadleśnictwie lub w Starostwie powinna być osoba odpowiedzialna za lasy prywatne.

   Osobiście nie kupowałbym działki leśnej bez MPZP jeśli chce Pan robić na działce cokolwiek innego niż po prostu pielęgnować swój prywatny las. Wyłączyć z produkcji leśnej teren, który w MPZP jest przeznaczony na zabudowę jest stosunkowo łatwo (pomimo trudności z załatwieniem formalności itd.). Wybudować dom na działce leśnej bez MPZP, bez warunków zabudowy, po drodze jeszcze starać się o zmianę jej na rolną... bardzo duże ryzyko niepowodzenia. Podejmowałbym się tego tylko jeśli cena i lokalizacja są wyjątkowo atrakcyjne, nie śpieszy się Panu i ma Pan środki aby temat ciągnąć dalej, chodzi mi o analizy geodetów, porady prawne, chodzenie po urzędach itd. Jeśli chce Pan mieć ładną działkę i wybudować na niej dom w przeciągu 3lat, to szukałbym czegoś innego.

   Usuń
 75. Taka mała nieścisłość w tekście - przy odleśnieniu > 500 m2 należność trzeba zapłacić w terminie 60 dni od uprawomocnieniu decyzji o odlesieniu, a dopiero później, gdy teren jest faktycznie wyłączony składa się wniosek i podaje się wartość gruntu (wycena przez rzeczoznawcę), po czym lasy państwowe zwracają całość (gdy wartość gruntu przewyższa należność) lub część należności.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie spotkałem się z taką procedurą, czy może Pan / Pani przybliżyć skąd ta wiedza? Obowiązek uiszczenia należności powstaje w momencie poinformowania o "faktycznym wyłączeniu z produkcji leśnej". W naszym przypadku decyzję o wyłączeniu z produkcji leśnej dostaliśmy w grudniu 2018, a informację o faktycznym wyłączeniu z produkcji leśnej wraz z wyceną rzeczoznawcy wysłaliśmy do RDLP w maju 2019. W odpowiedzi na nasze zgłoszenie RDLP wysłało nam decyzję, mówiącą iż od dnia który wskazaliśmy jako faktyczne wyłączenie z produkcji leśnej powstaje obowiązek zapłaty należności. Następnie podana była wysokość należności i sposób jej obliczenia zaś w kolejnym punkcie (na podstawie dołączonej do nas wyceny rzeczoznawcy) stwierdzono iż wartość gruntu jest wyższą od wysokości należności, tym samym "zeruje" ją. Tym samym nigdy tej należności nie zapłaciliśmy. Wydaje mi się absurdalne by płacić najpierw RDLP należność, a później czekać na jej zwrot, to są duże kwoty, więc taka praktyka wydaje mi się co najmniej dziwna.

   Usuń
  2. Witam,

   W decyzji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (lipiec tego roku, Warszawa) o wyłączeniu z produkcji leśnej od razu Dyrektor ustalił podstawę do naliczania należności oraz kwotę należności i termin płatności na 60 dni od uprawomocnienia. W pouczeniu napisano, że "Należność zostanie pomniejszona odrębną decyzją o wartość gruntu, ustaloną według cen rynkowych stosowanych w danej miejscowości w obrocie gruntami, po zgłoszeniu przez stronę wyłączenia przedmiotowego gruntu z produkcji".

   Dzwoniłem do Dyrekcji i dostałem informację, że tak dokładnie wygląda ta procedura. Jako faktyczne wyłączenie z produkcji podała mi Pani koniec inwestycji polegającej na budowie domu jednorodzinnego. Ale z tego co widzę u Państwa faktyczne wyłączenie zostało zapewne dokonane wcześniej.

   Pozdrawiam

   Usuń
 76. Witam.
  Czy na działce zalesionej mogę zrobić sobie ogród tj. Ścieżki, posianie trawy, altana itp.
  Czy muszę w takim przypadku zrobić odlesienie? Oraz czy mogę zrobić odlesienie lasu bez wycięcia drzew?

  Z góry dziękuję oraz pozdrawiam.
  Mateusz

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wszystko zależy od tego co dokładnie ma Pan na myśli: udeptana ścieżka - nie trzeba odlesienia, ścieżka z podbudową, kostką, krawężnikami itp. -trzeba odlesić. Pod altanę też odlesienie. Posianie trawy - raczej nikt Panu tego nie sprawdzi, wiec bez przesady. Odlesienie, czy mówiąc konkretnie wyłączenie z produkcji leśnej nie oznacza, że musi Pan wyciąć jakiekolwiek drzewo. Na obszarze odlesienia może Pan wyciąć wszystkie drzewa, a może Pan wszystkie zostawić, no i oczywiście wszystko co pomiędzy, czyli część zostawić i część wyciąć (zwykle takie rozwiązanie jest najsensowniejsze).

   Pozdrawiam.

   Usuń
 77. Dzień dobry. Mam pytanie dotyczące działki o charakterze leśnym 70 % zadrzewnienia. Działka ma kształt prostokąta o wymiarach 26x60 (60m głębokości), zamierzamy wybudować dom o powierzchni ok 120m2 + ewentualnie garaż . MPZP pozwala nam na odlesienie ok 300m2. Problem jest w wyborze miejsca postawienia domu. Otóż chcemy aby stał w głębi działki : (1. większość drzew rośnie z przodu działki, 2. nie chcemy wycinać zbyt dużej liczby drzew, 3. ukształtowanie terenu - płaski teren jest na końcu działki ). Niestety im dalej umieścimy dom, tym większą powerzchnię musielibyśmy odlesić (powierzchnia domu + powierzchnia dojazdu + ewentualne inne utwardzenia np. oczyszczalnia, szambo itp). W związku z tym nasuwa się pytanie, czy drogę do posesji, której nie zamierzamy utwardzać,również musimy odlesić ??? Bardzo dziękuję za odpowiedź lub pomoc. Pozdrawiam serdecznie.

  OdpowiedzUsuń
 78. Ciekawi mnie, czy aby wyłączyć z produkcji leśnej część działki bez opłat (do 500 m2 w związku z budową domku letniskowego), to dla działki musi być uchwalony MPZP ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. uwaga, bo my mamy naliczoną opłatę mimo że pod dom letniskowy. Pani z lasów powiedziała że jednorodzinny owszem zwolniony, letniskowy nie.

   Usuń
 79. Witam, złożyłam wniosek o warunki zabudowy jednak dostałam telefon z gminy, że zostanie on odrzucony ponieważ w działce po której był wyznaczony dojazd z drogi gminnej do mojej działki jest las. Prośba o poradę od czego powinnam zacząć i gdzie szukać pomocy. Czy las z takiej działki która ma pełnić funkcję drogi można przenieść na inną działkę?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. podczepiam sie pod pytanie, poniewaz mam identyczny problem

   Usuń
 80. Witam, mam pytanie, załóżmy że od lesie nie części działki wyniosło 40000 zł a następnie odjęto koszty wartości odlesionej ziemi i np. Wyszło 20000 zł, to 10% opłaty rocznej liczymy od 40000 czy jednak od obniżonej kwoty czyli 20000? Był bym bardzo wdzięczny za odpowiedź. Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W artykule ma Pan odpowiedz na to pytanie. Opłata roczna to 10% z m3 pomnożona przez średnia cenę drewna z danego roku. Czyli w Pana przykładzie +/- 4000 zł rocznie

   Usuń
 81. Witam chciałbym zapytać jak mają się sprawy przy następującej sytuacji:

  Działka prywatna przy drodze asfaltowej jest na sprzedaż - jestem wstępnie zainteresowany.

  Użytki działki to około: 15% Bi oraz 85% Ls IV wg map leśnych większość tego użytku Ls IV jest zakwalifikowana jako "wydzielona poza PGL LP wg PUL" (jest to około 1600m2) w terenie na tym obszarze zero drzew ! Kiedyś był to placyk z jakimiś barakami, które to zostały rozebrane - obecnie rosną tylko wysokie trawy. Jest nawet podprowadzona woda i prąd. Użytek Bi to wąski pasek na którym nie da się nic sensownego wybudować. (Dodatkowo w planie zagospodarowania jaki niebawem wejdzie w życie użytek Ls jest opisany jako tereny leśne).

  Co oznacza termin "obszar wydzielony poza PGL LP wg PUL" i jaki to ma wpływ na opłaty / odlesienie i możliwości budowy domu jednorodzinnego?

  OdpowiedzUsuń
 82. Witam moze pan sie do mnie odezwać
  Dominik-orwat@o2.pl

  OdpowiedzUsuń
 83. Czy można najpierw „odlesic” darmowe 500 M działki, a za jakiś czas pozostała cześć? Czy wtedy - jeśli uprawomocni się taka zmiana można ponownie starać się o odlesienie kolejnych 500 M, ewentualnie za jakiś czas odlesic wszystko łącznie z tym obszarem początkowym 500 M?

  OdpowiedzUsuń
 84. Witam. Posiadam działkę gdzie oznaczono ja w mpzp jako zl-do zalesienia
  . Na tej działce mogę postawić budynki służące gospodarce rolnej i leśnej. Czy mogę postawić tam budynek gospodarczy tzw. gospodarczy? I czy na tej działce mogę odlesic 500m?. Dodam że część działki to tzw. olszyna. Same stare wierzby. A na części jest pole i stare fundamenty które świadczą o tym że stał tam budynek.

  OdpowiedzUsuń
 85. Mam działkę na którą składa się 3,5ha lasu i 2ha pola. Brak MPZP. Od strony południowej lasu mam drogę gminną i tam chcialbym wyłączyć z produkcji 500m2 - czy na działce otoczonej z trzech stron lasem (moim lasem) mozna w ogole wybudować jakiś dom/budynek całoroczny? Jesli z góry wiadomo, że nie można budować na tym kawałku 500m2 to jak wystąpić o WZ?

  OdpowiedzUsuń
 86. Dzień dobry posiadam Działki oznaczone jako las klasa IV, rolne klasa VI, pastwiska klasa V. Dla podanych działek nie ma MPZP oraz brak jest możliwości uzyskania Warunków zabudowy ponieważ nie ma zabudowanych działek sąsiadujących. W studium uwarunkowań gminy dla tych właśnie działek widnieje informacja :

  ,,Możliwość lokalizacji schroniska turystycznego oraz urządzeń i obiektów obsługi ruchu turystycznego , gospodarki leśnej i infrastruktury technicznej, przy zachowaniu ograniczeń w prowadzeniu lini napowietrznych „

  I teraz tak z tego co czytałem jeśli nie ma MPZP lub nie ma możliwości wydania WZ to nie da się odrolnić ani odlesić działki. To co należy zrobić aby na którejś z tych działek wybudować domek na zgłoszenie do 35 m2 pod obsługę turystyczną ?

  Dodatkowo zaznaczę ze w tych rejonach które są objęte tymi samymi zasadami ostanie już z 30 takich domków, i te działki oznaczone są jako Br - rolne w zabudowie. A żadna z nich nie ma możliwości do WZ ani nie ma MPZP.

  OdpowiedzUsuń
 87. Witamy może pan do mnie napisać? Pozdrawiam. robert.szlembarski@wp.pl

  OdpowiedzUsuń
 88. Witam. Dziś byłam w Nadleśnictwie żeby dowiedzieć się co i jak. Pan z którym rozmawiałam wyliczył mi na podstawie dokumentów kwotę którą musiałabym zapłacić za wyłączenie z produkcji leśnej 5 działek po 2 tys m 2 każda, była to kwota 245 tys zł. Złapałam się za głowę i co ja mam teraz zrobić proszę o poradę na mojego maila lilianna.wroniewska@gmail.com. z góry dziękuję za odpowiedź.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Przy odlesieniu 10 000m2 kwota 245 tys zł wydaje się realna. Zgodnie z tym co pisałem w artykule, pewnie będzie Pani mogla wyzerowac Należność i zapłacić "jedynie" 10 rocznych rat w wysokości 24,5 tysiąca złotych (czyli przez kolejne 10 lat). Nie ma legalnego sposobu na obejście opłat, wiec jeśli ta kwota jest dla Pani zbyt wysoka proszę wylaczy z produkcji leśnej mniejszy obszar. Jeśli dalej potrzebuje Pani pomocy, proszę dac znać a odezwę się mailowo.

   Usuń
  2. Witam byłam Lasach Państwowych i powiedzieli mi że najpierw muszę zapłacić ta należność 245 tys zł, a dopiero później będę mogła starać się o zwrot po warunkiem że kupujący wybudują na tych działkach domy. Proszę o pomoc bo jestem w kropce i nie wiem jak to załatwić.

   Usuń
  3. Proszę się kontaktować z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych odpowiednią dla województwa w którym zlokalizowana jest działka, a nie z Nadleśnictwem. Proszę zapytać jak wygląda sytuacja z uiszczeniem Należności, jeśli planuje Pani dokonać "faktycznego wyłączenia z produkcji leśnej" w późniejszym terminie. W mojej opinii zgoda na wyłączenie z produkcji leśnej nie powoduje automatycznie naliczenia Należności. Obowiązek dokonania opłat pojawia się w momencie "faktycznego wyłączenia z produkcji leśnej" (które się osobno zgłasza po dostaniu decyzji z Regionalnej Dyrekcji). Tak było w naszym przypadku. Rozumiem, że Planuje Pani sprzedać te działki? Jeśli tak to starałbym się właśnie o uzyskanie zgody na wyłączenie z produkcji leśnej (dla każdej działki osobny wniosek i osobno zaznaczony obszar planowanego wyłączenia), a później sprzedawał działki, oczywiście z informacją, że budowa na takiej działce wymaga wysłania wniosku do Regionalnej Dyrekcji informującego o faktycznym wyłączeniu z produkcji leśnej, zaś to faktyczne wyłączenie z produkcji leśnej wiąże się z takimi a takimi opłatami.

   Usuń
  4. Witam ja walczę w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Odwołuje się od decyzji starosty ponieważ klasyfikator popełnił błędy przy klasyfikacji. Później będzie pewnie odwołanie do sądu ale z orzecznictwa sądowego które czytałam to nie każdy teren zadrzewiony jest lasem nawet jeżeli powierzchnia wynosi powyżej 1 tys metrów.

   Usuń
 89. Dzień dobry!
  jestem nowy na blogu a trafiłem tu bo poszukuje rozwiazania problemu.
  Mam dzialke rolno kl 6 z wydanymi WZ bo ma terenie nie ma mpzp.
  W warunkach mam dostep do.drogi publicznej przez wspołwlasnosc innej dzialki.
  Niestety fragment dzialki z dostepem do drogi publicznej ma klasoużytek Ls V. Teren objety jest Uproszczonym planem zagospodarowania . Chcemy wystapic o pozwolenie na budowe ale z jakiegos wzgledu nie dostaniemy owego pozwolenia bo na owej drodze jest las. Dodam ze poprzedni wlasciciel wycial las w tym fragmencie drogowym. Co robic? Skaladac PnB bo to iz jest las nie stanowi przeszkod do wydania pozwolenia czy wylaczyc z produkcji rolnej ten fragment 8 x 18 ok 142 m2. Czy mozna podciagnac to pod budowe jednorodzinna czy trzeba zaznaczyc ze pod droge wewnetrzna i ponoeść koszty. Prosze o pomoc.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ja bym składał PnB i kombinował dopiero jak odrzucą. Koszty za wyłączenie z produkcji leśnej 142m2 to będzie Pan miał koło 2000zł Należności (którą pewnie "wyzeruje" wartość działki) + 200zł opłaty rocznej przez 10 lat (czyli zapłaci Pan de facto 2000zł za całą sprawę, tylko rozłożone na 10 lat). Raczej nie podciągnie Pan tego pod budowę jednorodzinną, więc koszt trzeba będzie ponieść, chyba, że uzyska Pan pozwolenie bez problemu, tylko później przy przyłączach mediów pewnie znów ten sam problem się pojawi.

   Usuń
  2. Dziękuje. Podziemne budowy liniowe zgodnie z pismem dyrektora lasów nie podlegaja wyłączeniu z produkcji leśnej. Jest takie pismo.

   Usuń
 90. Dzień dobry!
  Czy mają Państwo jakieś doświadczenie z przypadkiem rezygnacją z "odlesienia" po dwóch latach? (art 12 ust. 2 i 4 ustawy o ochronie gruntów).

  Posiadamy działkę niby-leśną (bez jednego najmniejszego krzaczka) która musieliśmy odlesić po to by mieć przejazd i dostęp do drogi publicznej przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Czy po uzyskaniu pozwolenia na budowę i wybudowaniu domu możemy zrezygnować z prawa do odlesienia a tym samym odzyskać koszty? Faktycznie i tak nie będziemy korzystać z tego odcinka ponieważ lepszy dojazd jest od innej strony i sąsiadka nie ma problemu z udostępnianiem przejazdu. Będziemy wdzięczni za odpowiedź.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Bardzo proszę o pomoc, szukam po całym internecie rady, a w lasach mam wrażenie że radzą w niekorzystny dla nas sposób. chmurscydom@gmail.com

   Usuń
 91. Witam,
  Proszę o pomoc w przypadku działki leśnej. Mianowicie stoimi z mężem przed decyzją kupna działki określonej jako LsV pow.8000 tys.m2 cała zadrzewiona, niestety brak Mpzp. Dzialka znajduje się przy drodze, naprzeciwko działki znajduje się osiedle domków jednorodzinnych. Oczywiście cena okazyjna 39 tys. Tylko mam problem czy da się przynajmniej jej część odlesić?
  Proszę o pomoc.

  OdpowiedzUsuń
 92. Witam mam pole/działkę 1,5h chcę cześć przeksztłcić w działkę budowlaną tyle że na części wyrósł las samosiejka brzoza,a ta działka sąsiaduje z lasem i w mapach stoi jako LS jest tego 0,51h.Prosze o pomoc gdzie i od czego zacząć załatwianie odlesienia. Próbowałam od złożenia wniosku o zagospodarowanie terenu i zabudowę jednorodzinna nic z tego nie wyszło bo przejazd jest przez ten lasek a gmina nie wyda pozwolenia na budowę bo leśna droga to tak jak by jej nie było.

  OdpowiedzUsuń
 93. Dzień dobry, posiadam działkę ok. 800m2. Działka w większości jest terenem mieszkaniowym, w małym kawałku łąką trwałą, a 195m2 zajmuje las. Cała działka w miejscowym planie jest wpisana jako obszar zabudowy mieszkaniowej. Dodatkowo objęta jest uproszczonym planem urządzania lasu, ale nie jest objęta decyzją o której mowa w art. 19 ust. 3 ustaw o lasach. Dodam, że na działce znajduje się już dom, ale chciałabym odlesić ten kawałek 195m2 dla świetego spokoju. Co w takim przypadku zrobić i jakie są szanse?

  OdpowiedzUsuń
 94. Dzien dobry. Posiadam dzialke 14 ha. Z czego 1 ha jest nieuzytkiem a 13 ha jest działka lesna. Ten nieużytek znajduje się po środku dzialki. Nie ma miejscowego planu zagospodarowania. Czy mogłabym cos zrobic na tym nieużytku. Postawic chociażby nie na stałe związany z gruntem domek holenderski. Do nieuzytku nie ma żadnej drogi. Czy można wytyczyć taką drogę przez geodetę? Gdy brak jest MPZP , czy jest możliwość odlesienia np 2000m?

  OdpowiedzUsuń
 95. Witam. Mam pytanie. Mam dzialke na której juz stoi dom itd I jest też kawalek lasu 14 a na tej samej dzialce. Czy jest możliwość usunięcia go i przeksztalcenia tej części na dzialke budowlana ? Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 96. Dzien dobry, czy posiadając działkę leśna (2ha) w obrębie miasta można ją podzielić na kilka mniejszych działek i dzięki temu skorzystać z możliwości darmowego wyłączenia 500m2 pod dom i infrastrukturę?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Czy istnieje MPZP zezwalajacy na zabudowę na działce? Czy można podzielić na tak małe działki (w MPZP może być zapis o minimalnej wielkości wydzielanych działek. Wyłączenie z produkcji leśnej dotyczy obszaru, a nie konkretnego numeru działki. W teorii gdyby każda z wydzielonych działek miała innego właściciela dałoby się to zrobić. Jeśli jedna osoba wystąpi o odlesienie wszystkich tych działek, zostaną potraktowane jako jeden obszar.

   Usuń
 97. Dzień dobry, na wstępie super blog z masą przydatnej wiedzy. Przeczytałem wszystkie posty ale nie znalazłem odpowiedzi która odpowiadała by moim warunkom.
  Postaram opisać się teraz problem z jakim się spotykam. Jestem zainteresowany kupnem działki która oznaczona jest jako LS w KW. Powierzchnia działki to 4000m2. Działka przylega do drogi powiatowej i z obu stron ma zabudowę mieszkalną tzn. z jednej strony są dwa domy mieszkalne a z drugiej gospodarstwo rolne. Na działce są wszystkie media. Mimo że działka oznaczona jest jako LS to nie występują na niej drzewa jak w typowym lesie ale głównie tzw. samosiejki - akacje i inne krzewy. Obszar jest wiejski i gmina nie posiada MPZP. Czy w związku brakiem MPZP oraz obecnością z obu stron zabudowanych działek istnieje ryzyko braku możliwości odlesienia działki? Interesuje mnie odlesienie 1500m2 działki.
  Drugie pytanie: Czy z biegiem czasu będę mógł wnioskować o odlesienie pozostałej części jeśli chciałbym wybudować drugi dom i podzielić obecną działkę na dwie?
  Pozdrawiam, Radek

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Panie Radku, bez MPZP nie będzie mógł Pan "odlesić" działki, więc w obecnej formie bez planu zezwalającego na budowę nie da się postawić domu na działce. Może Pan wnioskować o warunki zabudowy, ale najpewniej ich Pan nie dostanie. Na Pana miejscu nie kupowałbym działki nie objętej MPZP

   Usuń
  2. Dziękuję za odpowiedź ale chyba nie wyraziłem się zbyt precyzyjnie odnośnie MPZP. Cała miejscowość/gmina nie jest objęta MPZP a nie tylko ta działka. Przynajmniej tak mi odpowiedziano w urzędzie gminy w której granicach znajduje się ta działka. Problem ten dotyczy podobno dużej części gmin wiejskich. Otrzymałem informację że muszę zgłosić się o odlesienie działki a następnie wystąpić do gminy o warunki zabudowy. Nie jestem biegły w tym temacie ale myślałem że każda gmina powinna mieć plan zabudowy przestrzeni bo w końcu na jakiejś podstawie wystawiają warunki zabudowy? Chyba że się mylę.

   Usuń
 98. Dzień dobry
  Mam pytanie , na które odpowiedzi nie widziałem - Uzyskałem już Decyzję na wyłączenie lasu z produkcji leśnej . Pytanie, w którym momencie mogę odliczyć wartość gruntu ( wg. wyceny rzeczoznawcy ) o której to możliwości Pan pisze ?
  W decyzji jest podane dokładnie tak jak Pan to opisał ( 1150 plus 50% za l. ochronne) ale nie ma nic o odpisaniu wartości gruntu .
  Pozdrawiam
  Paweł

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Panie Pawle, to niestety różnie jest w różnych województwach (nadleśnictwach). U nas złożyliśmy operat od rzeczoznawcy razem z resztą dokumentów i od razu mieliśmy należność pomniejszoną o wartość gruntu. Wiem, że w mazowieckim jest inaczej, mianowicie składa się operat po wyliczeniu należności. W którym województwie jest działka? Pozdrawiam.

   Usuń
 99. Witam serdecznie. Stoję przed zakupem działki, która w mpzt jest działka budowlana, na której części jest użytek leśny. Działka ma 1260 metrów, z czego 700 metrów jest użytek leśny. Powstała ona w wyniku podziału większej działki. Właściciel miał jedną dużą działkę , podzielił je na kilka i teraz dokonuje sprzedaży. Mam wielkie obawy, bardzo proszę o pomoc. Wymiary działki to 25,9 na 48 . Z jednej strony graniczy z lasem, z drugiej normalny sasiad. Mam dwa warianty sytuacji która mnie czeka : 1 wyłączenie użytku leśnego 500 metrów aby to było bezpłatnie i już wtedy dam radę pobudować dom o szerokości 9,5 m i wszystko będzie dobrze. 2. Poprzedni właściciel przed podziałem działki dokonał już wylesienia i czy ja teraz będę mogła znowu odlesic swoją działkę bezpłatnie ?3. Właściciel działki dokonał odlesienia już po podziale działek. Czy ja , jako nowy właściciel działki będę mogła ją odlesic do 500 metrów bezpłatnie czy już nie ? Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pani Kingo. Wyłączenie z produkcji leśnej nie dotyczy osoby, ani nawet numeru działki, dotyczy ono obszaru. Jeśli nabyła Pani działkę na obszarze której było wyłączone bezpłatnie 500m² to dalsze wyłączenie będzie się wiązało z opłatą. Sytuacja wymaga analizy, ale radziłbym wyłączyć te 700m², zapłacić za to (podejrzewam, że około 2 tysięcy złotych rocznie przez 10 lat) i mieć problem z głowy. Jesli jest Pani zainteresowana, proszę w odpowiedzi zostawić swój e-mail, a skontaktuje się prywatnie i mogę przeanalizować sytuację i doradzić. Pozdrawiam.

   Usuń
 100. Witam serdecznie,

  Bardzo przydatny artykuł. Niestety nie jestem w stanie nigdzie znaleźć odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie.

  1. Jaka różnica jest w traktowaniu działki LS od LZ? Czy opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej liczona jest dla działek LZ - jeżeli tak to w jaki sposób należy taką opłatę policzyc?
  2. Mając na działce ~800 metrów gruntów LS, korzystając z darmowych 500 zostaje jeszcze 300 metrów. Czy stawiając budnek należy utrzymać odległość 12 metrów od pozostałych 300 metrów gruntów oznaczonych LS?

  Czy jest możliwość kontaktu w sprawie konkretnej działki/projektu?

  Pozdrawiam Tadeusz

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Panie Tadeuszu,

   1. Działka LS to grunty leśne, działka LZ to grunty zadrzewione i zakrzewione. Ponieważ wyłączenie z produkcji leśnej dotyczy lasu, a grunty zadrzewione i zakrzewione lasem nie są, to nie można stosować w ich przypadku analogicznych obliczeń. Dobre wieści są takie, że na gruncie LZ może pan budować (o ile pozwala na to plan miejscowy) bez wcześniejszego wyłączania terenu z produkcji leśnej. Niestety każde drzewo które będzie Pan chciał wyciąć będzie Pan musiał zgłosić do urzędu (przy wyłączeniu z produkcji leśnej nie ma tego obowiązku).
   2. Ponieważ grunt zadrzewiony i zakrzewiony nie jest lasem nie ma tutaj wymogu utrzymania konkretnej odległości. Gdyby był to las to odpowiedź jest nieco bardziej skomplikowana i można by ją skrócić do "to zależy" :) Głównie zależy od zapisów planu miejscowego, który może narzucić konkretną odległość (np. 10m), lub jeśli teren granicy lasu w miejscowym planie przeznaczony jest pod zabudowę odległość ta może się zmniejszyć do 4m a nawet do zera... Jeszcze raz... "to zależy" :)

   Oczywiście możliwość kontaktu jest, zwykle w takich sytuacjach proszę o zostawienie swojego maila w komentarzu (w celu ochrony danych komentarz taki usuwam po zapisaniu sobie e-maila) i piszę wtedy już bezpośrednio na ten mail.

   Pozdrawiam.

   Usuń
 101. Znalazłem CUDOWNĄ działkę prywatną leśną. Mogę ją kupić, ale jest OTOCZONA lasamy państwowymi. Sąsiaduje tylko z innym lasem prywatnym jednym bokiem. Drugim z dużym zbiornikiem wodnym, a pozostałymi dwoma z lasami państwowymi. Dojazd do działki możliwy jest tylko przez lasy państwa. Działka nie ma mediów. Czy to jest sytuacja beznadziejna ? Brak jest planu zagospodarowania - i go nie będzie bez decyzji lasów o odleseniu (tak to rozumiem), a odlesienie jest możliwe tylko jak będzie plan zagospodarowania ? W dobie coraz łatwiejszego życia offgrid wyobrażam sobie, że będzie tam studnia, szambo i wiatrak 5KW wystający ponad konary drzew :). Porządnego SUVa nasza rodzina już ma - więc dojazd nam nie straszny. Udało nam się łamiąc prawo dojechać dam sedanem - więc dojazd jest OK :). Działka ma 4500 metrów i wystarczyłoby mi tylko 500 pod cele budowlane. Działka ma taki kształt, że szambo/studnia i dom były wystarczająco daleko od wody. Co robić ? Koszty też mi nie straszne :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. to byłby projekt życia. mam piątkę dzieci... i zrealizowanie tam inwestycji własnego domu - choćby letniskowego - to byłoby coś wspaniałego

   Usuń
  2. Bez dostępu do mediów i drogi dojazdowej nie dostanie Pani pozwolenia na budowę. Żeby w ogóle myśleć o budowie trzeba by wylaczyć teren z produkcji leśnej, czego bez MPZP Pani nie zrobi. Planu dla terenu leśnego nikt nie uchwali, zwłaszcza jak w okolicy nie ma żadnych zabudowań. Jednym słowem, na tej działce domu (nawet letniskowego) Pani nie wybuduje.

   Usuń
 102. Wspaniały blog! Dziekuje! Widać ile ludzi kocha lasy!
  Czy mogłabym prosić o pomoc? Chcę kupić działkę lesną ale z planem MN. Na działce jest już stary dom i 500m2 jest odlesione. Problem jest że nie ma drogi dojazdowej. Jak załatwić odlesienie pod drogę ok 125m2, do jakich urzędów trzeba się udać? Ile to może kosztować i trwać?
  Mój email : gazmura22@gmail.com
  Bardzo proszę o poradę. Dziękuję, Anna

  OdpowiedzUsuń
 103. Witam,
  jestem w trakcie zakupu trzech działek leśnych po 3500m2. W MPZP 1000m2 od strony drogi w każdej działce jest oznaczone MN. Proszę o informacje czy aby uniknąć opłat za odlesienie mogę:
  1. Podzielić każdą z działek na pół aby powierzchnia działki budowlanej wynosiła po 500m2 i następnie odlesić każdą działkę (w sumie 6 działek) za darmo.
  2. Odlesić najpierw za darmo 500m2 działki, następnie po wybudowaniu domu za 2-3 lata odlesić kolejne 500m2 również za darmo.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wyłączenie z produkcji leśnej dotyczy obszaru i nie ma związku z numerem ewidencyjnym działki, więc żaden z zaproponowanych przez Pana sposobów nie zadziała. Aby każdą z działek odlesić za darmo, każda z nich musiałaby mieć oddzielnego właściciela. Jeśli jest Pan właścicielem wszystkich 6 działek, będzie Pan musiał płacić i nie ma sposobu na obejście tego.

   Usuń
 104. Witam serdecznie mam pytanie odnośnie Lasów. O tuż staramy się o zmianę kwalifikacji lasu ok. 4500m2, na rolną ziemię Został już złożony wniosek do Starosty bo to las prywatny. Mogła bym wiedzieć jakie dalsze postępowania będą. Ile mniej więcej się schodzi z rozpatrzeniem wniosku oraz jakie koszty będą jeśli Starosta rozpatrzy to pozytywnie.

  OdpowiedzUsuń
 105. Proszę o poradę: działka w MPZP oznaczona jako UT/ML (leśna). Cel: wybudowanie BRI. Czy na planie zagospodarowania terenu (w celu złożenia wniosku o odlesienie) muszą być zaznaczone instalacje (woda, prąd, szambo)? Czy działka musi posiadać dostęp do drogi publicznej? Co będzie jeżeli sąsiaduje tylko z podobną działką (w kształcie drogi), która sąsiaduje z drogą?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W procedurze wyłączenia z produkcji leśnej na mapce zaznacza się jedynie obszar wyłączenia, nie oznacza się instalacji. Działka aby dostać pozwolenie na budowę musi mieć dostęp do drogi publicznej. W procedurze wyłączenia nie ma to znaczenia, pytanie tylko po co odlesiac działkę na której nie możemy budować.

   Usuń
  2. Proszę mnie poprawić jeżeli się mylę, ale do budowy BRI na zgłoszenie nie trzeba przecież pozwolenia na budowę.

   Usuń
  3. Zgłaszając budowę na działce bez dostępu do drogi publicznej otrzyma Pan decyzję negatywna. Dotyczy to zarówno pozwolenia na budowę, jak i zgłoszenia.

   Usuń
  4. Czy działkę sąsiadującą (w kształcie drogi) można jakoś przekształcić w drogę?

   Usuń

Prześlij komentarz

Popularne posty